Město Vratimov
Město Vratimov Oficiální stránky města

Zastupitelstvo

Zastupitelstvo města Vratimova

Termíny zasedání

Zasedání jsou vždy veřejná a v roce 2024 budou probíhat v těchto termínech:

 • 10.01.
 • 06.03.
 • 05.06.
 • 04.09.
 • 04.12.

Zastupitelé

Bc. Martin ČechBc. Martin Čech - starosta
Nezávislí - STAN
tel.: 595 705 950
tel.: 724 179 090
e-mail: 
cech@vratimov.cz

člen rady

Bc. David BöhmBc. David Böhm - místostarosta
PROVratimov nezávislí kandidáti
tel.: 595 705 951
tel.: 605 863 688
e-mail:
bohm@vratimov.cz

člen rady

Mgr. Daniel KašičkaMgr. Daniel Kašička
Nezávislí - STAN
tel.: 604 110 623
e-mail:
dkasicka@seznam.cz

člen rady

Mgr. Radek Nitka Mgr. Radek Nitka 
PROVratimov nezávislí kandidáti
tel.: 
e-mail:
radek.nitka@gmail.com

člen rady

Bc. Klára TidrichováBc. Klára Tidrichová
PROVratimov nezávislí kandidáti
tel.:
e-mail: 
k.tidrichova@seznam.cz

členka rady

Petr BorůvkaPetr Borůvka
SPOLU Vratimov
tel.: 603 360 111
e-mail: petr.stk@seznam.cz

Mgr. Kateřina ČechováMgr. Kateřina Čechová
Komunistická strana Čech a Moravy
tel.: 604 891 020
e-mail:
katerina.cechova.74@gmail.com

Bc. Hynek DaňaBc. Hynek Daňa
Nezávislí - STAN
tel.: 725 382 162
e-mail:
hynek.dana@gmail.com

 

Bc. Filip GoszlerBc. Filip Goszler
PROVratimov nezávislí kandidáti
tel.: 774 670 137
e-mail:
filip@goszler.cz

 

BcA. Petra GrigoriaduBcA. Petra Grigoriadu
PROVratimov nezávislí kandidáti
tel.: 775 740 007
e-mail:
petra.grigoriadu@seznam.cz

Kamil HrabecKamil Hrabec
SPOLU Vratimov
tel.:
e-mail:
 

 

Bc. Hana NevrláBc. Hana Nevrlá
PROVratimov nezávislí kandidáti
tel.:
e-mail:
h.nevrla@svcvratimov.cz

 

Bronislav SotorníkBronislav Sotorník
PROVratimov nezávislí kandidáti
tel.: 605 819 281
e-mail:
bronasotornik@seznam.cz

Libor SvobodaLibor Svoboda
Nezávislí - STAN
tel.: 773 745 321
e-mail:
libor.svoboda@centrum.cz

 

Ing. David ValenčinIng. David Valenčin
Nezávislí - STAN
tel.: 606 834 600
e-mail:
david.valencin@gmail.com

 

Ing. Dalibor VlčekIng. Dalibor Vlček
Nezávislí - STAN
tel.: 773 747 255
e-mail:
daliborvlcek@seznam.cz

 

Renáta ŽáčkováRenáta Žáčková
NEZ politické hnutí nezávislí
tel.: 604 963 577
e-mail:
rencazackova27@seznam.cz

 

Zastupitelstvu města je vyhrazeno

 • schvalovat program rozvoje obce,
 • schvalovat rozpočet obce, závěrečný účet obce a účetní závěrku obce sestavenou k rozvahovému dni,
 • zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy obce,
 • zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky obce, schvalovat jejich zřizovací listiny,
 • rozhodovat o založení nebo rušení právnických osob, schvalovat jejich zakladatelské listiny, společenské smlouvy, zakládací smlouvy a stanovy a rozhodovat o účasti v již založených právnických osobách,[29]
 • delegovat zástupce obce, s výjimkou § 102 odst. 2 písm. c), na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast,
 • navrhovat zástupce obce do ostatních orgánů obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast, a navrhovat jejich odvolání,
 • vydávat obecně závazné vyhlášky obce,
 • rozhodovat o vyhlášení místního referenda,
 • navrhovat změny katastrálních území uvnitř obce, schvalovat dohody o změně hranic obce a o slučování obcí,
 • určovat funkce, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni,
 • zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce,
 • volit z řad členů zastupitelstva obce starostu, místostarosty a další členy rady obce (radní) a odvolávat je z funkce, stanovit počet členů rady obce, jakož i počet dlouhodobě uvolněných členů tohoto zastupitelstva, zřizovat a zrušovat výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce,
 • stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce,
 • zřizovat a zrušovat obecní policii,
 • rozhodovat o spolupráci obce s jinými obcemi a o formě této spolupráce,
 • rozhodovat o zřízení a názvech částí obce, o názvech ulic a dalších veřejných prostranství,
 • udělovat a odnímat čestné občanství obce a ceny obce,
 • stanovit zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce,
 • rozhodovat o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon funkce členů výborů,
 • rozhodovat o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení a zrušení veřejného neziskového ústavního zdravotnického zařízení, navrhovat zástupce do jeho dozorčí rady a rozhodovat o převodu vlastnického práva k majetku, s nímž hospodaří veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení nebo o jeho pronájmu v případech, kdy to stanoví zvláštní právní předpis[29a],
 • plnit úkoly stanovené zvláštním právním předpisem.