Město Vratimov
Město Vratimov Oficiální stránky města

Zastupitelstvo

Zastupitelstvo města Vratimova

Termíny zasedání

Zasedání jsou vždy veřejná a v roce 2022 budou probíhat v těchto termínech:

 • 02.02.
 • 27.04.
 • 22.06.
 • 21.09.

Zastupitelé

Bc. Martin Čech

Bc. Martin Čech - starosta
Nezávislí - STAN
tel.: 595 705 950
tel.: 724 179 090
e-mail: 
cech@vratimov.cz

člen rady

Bc.David BöhmBc. David Böhm - místostarosta
Nezávislí
tel.: 595 705 951
tel.: 605 863 688
e-mail:
bohm@vratimov.cz

člen rady

Mgr. Daniel Kašička

Mgr. Daniel Kašička
Nezávislí - STAN
tel.: 604 110 623
e-mail:
dkasicka@seznam.cz

člen rady

Ing. Ivo Kiška

Ing. Ivo Kiška
ANO
tel.: 724 589 173
e-mail:
kiskai@icloud.com

člen rady

Mgr. Radek Nitka

Mgr. Radek Nitka 
Nezávislí
tel.: 
e-mail:
radek.nitka@gmail.com

člen rady

Mgr. Kateřina ČechováMgr. Kateřina Čechová
Komunistická strana Čech a Moravy
tel.: 604 891 020
e-mail:
katerina.cechova@vratimov.net

Bc. Hynek DaňaBc. Hynek Daňa
Nezávislí - STAN
tel.: 725 382 162
e-mail:
hynek.dana@gmail.com

Kamil HrabecKamil Hrabec
Nezávislí
tel.: 777 874 255
e-mail:
khrabec@seznam.cz

JUDr. Dagmar HrudováJUDr. Dagmar Hrudová
Česká strana sociálně demokratická
tel.: 
e-mail:

Ing. Lenka KašičkováIng. Lenka Kašičková
ANO
tel.: 724 088 103
e-mail:
lkasickova@seznam.cz

Ing. Christos KirkopulosIng. Christos Kirkopulos
ANO
tel.: 603 317 397
e-mail:
kirkopulos@email.cz

Michal Kocurek

Michal Kocurek
Nezávislí
tel.: 737 283 602
e-mail:
michal.kocurek@seznam.cz

MUDr. Dušan Kučera, Ph.D., MBAMUDr. Dušan Kučera, Ph.D., MBA
ANO
tel.: 724 649 912
e-mail:
du.kucera@volny.cz

Karel SmužKarel Smuž
Nezávislí
tel.: 731 303 481
e-mail:
ksmuz@seznam.cz

Libor SvobodaLibor Svoboda
Nezávislí - STAN
tel.: 773 745 321
e-mail:
libor.svoboda@centrum.cz

Aleš ŠklářAleš Šklář
Česká strana sociálně demokratická
tel.: 720 747 044
e-mail:
ales.sklar@seznam.cz

Mgr. Vladimír Švidrnoch
Komunistická strana Čech a Moravy
tel.:
e-mail:

Zastupitelstvu města je vyhrazeno

 • schvalovat program rozvoje obce,
 • schvalovat rozpočet obce, závěrečný účet obce a účetní závěrku obce sestavenou k rozvahovému dni,
 • zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy obce,
 • zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky obce, schvalovat jejich zřizovací listiny,
 • rozhodovat o založení nebo rušení právnických osob, schvalovat jejich zakladatelské listiny, společenské smlouvy, zakládací smlouvy a stanovy a rozhodovat o účasti v již založených právnických osobách,[29]
 • delegovat zástupce obce, s výjimkou § 102 odst. 2 písm. c), na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast,
 • navrhovat zástupce obce do ostatních orgánů obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast, a navrhovat jejich odvolání,
 • vydávat obecně závazné vyhlášky obce,
 • rozhodovat o vyhlášení místního referenda,
 • navrhovat změny katastrálních území uvnitř obce, schvalovat dohody o změně hranic obce a o slučování obcí,
 • určovat funkce, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni,
 • zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce,
 • volit z řad členů zastupitelstva obce starostu, místostarosty a další členy rady obce (radní) a odvolávat je z funkce, stanovit počet členů rady obce, jakož i počet dlouhodobě uvolněných členů tohoto zastupitelstva, zřizovat a zrušovat výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce,
 • stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce,
 • zřizovat a zrušovat obecní policii,
 • rozhodovat o spolupráci obce s jinými obcemi a o formě této spolupráce,
 • rozhodovat o zřízení a názvech částí obce, o názvech ulic a dalších veřejných prostranství,
 • udělovat a odnímat čestné občanství obce a ceny obce,
 • stanovit zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce,
 • rozhodovat o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon funkce členů výborů,
 • rozhodovat o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení a zrušení veřejného neziskového ústavního zdravotnického zařízení, navrhovat zástupce do jeho dozorčí rady a rozhodovat o převodu vlastnického práva k majetku, s nímž hospodaří veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení nebo o jeho pronájmu v případech, kdy to stanoví zvláštní právní předpis[29a],
 • plnit úkoly stanovené zvláštním právním předpisem.