Město Vratimov
Město Vratimov Oficiální stránky města

Zásady 1. pomoci

Zásady první a vzájemné pomoci

Poskytnutí pomoci ohroženému patří k základním morálním i zákonným povinnostem člověka. Zde jsou uvedeny hlavní principy jednání při poskytování první pomoci.

Než přijede sanitka:

Hlavní zásadou je nepodlehnout panice, zjistit, co ohrožuje postiženého na životě a co je třeba pro něho udělat nejdříve: odstranit příčinu, která způsobila újmu na zdraví (elektřina apod.), dopravit zraněného mimo dosah působení škodlivin (plyn apod.)zhodnotit stav raněného – stav základních životních funkcí (dýchání, srdeční činnost, vědomí) a zda došlo k velkému zevnímu, zejména tepennému krvácení podle stupně postižení základních životních funkcí provést: zastavení zevního krvácení tlakovým obvazem, škrtidlem, či tlakem přímo na ránu, nepřímou masáž srdce a dýchání z úst do úst uložení člověka do stabilizované polohy u méně kritických stavů postupovat s rozvahou a šetrně, trvale sledovat stav raněného, být si vědom možnosti zhoršení jeho zdravotního stavu (zvracení, ztráta vědomí, jiná komplikace) předat raněného pracovníkům zdravotnické záchranné služby, zároveň jim sdělit, co bylo vykonáno a jak se stav pacienta vyvíjel

Součástí první pomoci je:

  • přivolání kvalifikované pomoci – bezplatné tel. číslo – 155 získání pomocníka pro poskytnutí první pomoci
  • u neřešitelných stavů, podle vniklé situace, nevystavovat sebe a další záchrance jakémukoliv nebezpečí (zamoření škodlivou látkou, nezvládnutelná překážka apod.)první pomoc a vzájemná pomoc při zasažení škodlivými látkami : první pomoc spočívá především v rychlém vyvedení, vynesení zasaženého ze zamořeného prostoru
  • postižený nemá chodit, musí zachovat tělesný klid
  • při první pomoci se lehce postiženému provádí výplach úst a hojný proplach očí čistou vodou
  • je-li postižený v bezvědomí, musíte zjistit, zda má zachovány základní životní funkce (dýchání a srdeční činnost), je třeba pečovat o průchodnost dýchacích cest (odstranit hleny, zvratky, zubní protézu; záklon hlavy, předsunutí čelisti a otevření úst)