Město Vratimov
Město Vratimov Oficiální stránky města

Kdo jsme

Logo kraje

 

Kdo jsme

 

logo Pečovatelská služba

Pečovatelská služba je terénní sociální služba poskytovaná v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a zahrnuje základní činnosti, a to v rozsahu úkonů dle vyhl. č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Poskytovatelem služby je Město Vratimov, Frýdecká 853/57, PSČ 73932, IČ 00297372.

Spolufinancováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Služba se poskytuje:

 • ve vymezeném čase, místě a rozsahu
 • prostřednictvím kvalifikovaných pracovníků - pečovatelek
 • na základě smlouvy mezi poskytovatelem a osobou požadující pečovatelskou službu
 • za úhradu dle platného sazebníku schváleného Radou města Vratimova

 

Komu se poskytuje:

 • osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, žijícím ve městě Vratimově a Horních Datyních

 

Věková hranice:

 • dospělí 27 – 64 let
 • mladší senioři 65 – 80 let
 • starší senioři nad 80 let

 

Kdy se poskytuje:

 • pracovní dny (pondělí – pátek) od 07:00 hod. do 15.30 hod.
 • dovoz obědů probíhá v době od 10.00 hod. do 13.00 hod

 

Cíle pečovatelské služby:

 • podpora uživatele, aby mohl co nejdéle důstojně setrvat ve svém přirozeném domácím prostředí
 • poskytování přiměřené podpory a pomoci při zvládání péče o vlastní osobu a domácnost
 • podpora samostatného rozhodování a činnosti uživatele
 • motivace uživatele k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace
 • podpora a pomoc při překlenutí i přechodného období se zhoršeným zdravotním stavem, který nevyžaduje hospitalizaci

 

Jednotlivé činnosti a úkony, které služba může poskytovat:

 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • Pomoc a podpora při podávání jídla a pití
  • Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
  • Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
  • Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
 2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • Pomoc při úkonech osobní hygieny
  • Pomoc při základní péči o vlasy a nehty
  • Pomoc při použití WC
 3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
  • Dovoz nebo donáška jídla
  • Dovoz nebo donáška jídla pro manželské dvojice
  • Pomoc při přípravě jídla a pití
  • Příprava a podávání jídla a pití
  • Při dovozu jídla - otevření jídlonosiče, servírování na talíř
 4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti
  • Běžný úklid a údržba chodu domácnosti
  • Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti
  • Donáška vody
  • Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení
  • Pochůzky
  • Běžné nákupy (1 igelitová taška)
  • Malý nákup do 1kg
  • Velký nákup např. týdenní, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti
  • Praní a žehlení osobního a ložního prádla, popř. jeho drobné opravy
  • Žehlení prádla v prádelně pečovatelské služby
 5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • Doprovázení uživatelů k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovod zpět (pěší doprovod)
  • Doprovod uživatele na invalidním vozíku (pěší doprovod)

Fakultativní činnosti

(Jedná se o pomoc nad rámec základních poskytovaných úkonů. Fakultativní činnosti jsou uživatelům pečovatelské služby poskytovány pouze v případě, že využívají některou ze základních činností).

6. Fakultativní činnosti

 • Pronájem jídlonosičů (2 ks)
 • Fotokopie jídelního lístku
 • Kopírování písemností
 • Přemývání silně znečištěných jídlonosičů
 • Doprava automobilem dle požadavku uživatele (pouze Vratimov s Horní Datyně)
 • Svoz prádla do prádelny DPS a dovoz zpět uživateli
 • Dohled nad dospělým člověkem, společnost pečovatelky
 • Krátkodobý dohled (10 min.)
 • Mazání těla
 • Dohled nad příjmem léků
 • Použití vysavače pečovatelské služby
 • Zapůjčení tlakoměru a asistence při měření krevního tlaku

7. Zapůjčení kompenzační pomůcky

 • Tlakoměr Omrom M3
 • Toaletní WC křeslo
 • Skládací čtyřbodové chodítko – krokovací
 • Skládací čtyřkolové chodítko – odlehčené
 • Skládací čtyřkolové chodítko
 • Invalidní mechanický vozík
 • Dovoz kompenzační pomůcky + montáž
 • Poplatek za vyčištění kompenzační pomůcky (při znečištění)