Město Vratimov
Město Vratimov Oficiální stránky města

Kontakty

Kontakty

Kontaktní adresa:

Pečovatelská služba města Vratimova
Frýdecká 853/57
739 32 Vratimov

Sociální pracovnice - koordinátor pečovatelské služby:

 

Bc. Lenka Machalcová

tel.: 596 732 441
mobil: 607 225 927
e-mail: machalcova@vratimov.cz
 

adresa: Dům s pečovatelskou službou, Frýdecká 205, Vratimov
kancelář: 2. patro

Pečovatelky:

 

Růžena Kupčová

Růžena Kupčová

tel.: 776 548 324

 

 

 

Jindra Grünerová

Jindra Grünerová

tel.: 778 470 066

 

 

 

Erika KotáskováErika Kotásková

tel.: 778 538 501

 

 

 

Marián MindekMarián Mindek

tel.: 778 961 502

 

 

 

adresa: Dům s pečovatelskou službou, Frýdecká 205, Vratimov
kancelář: přízemí

 
Vedoucí odboru sociálně–správního:

Mgr. Erika Herzová

Erika Herzová

tel.: 595 705 921
mobil: 776 548 135
e-mail: herzova@vratimov.cz
 

adresa: Městský úřad, Frýdecká 853/57, Vratimov
kancelář: 3. patro, č. dveří 20

 

Sociální pracovnice – koordinátor pečovatelské služby:

 • Poskytuje informace o pečovatelské službě
 • Provádí jednání se zájemcem o službu včetně přípravy a uzavírání smlouvy
 • Provádí sociální šetření v domácnosti žadatelů či uživatelů služby
 • Řeší provozní záležitosti služby
 • Plánuje práci pečovatelkám
 • Přijímá a řeší stížnosti na poskytovanou službu
 • Přijímá úhrady za poskytnuté služby
 • Vede dokumentaci uživatelů

 

Pečovatelky:

 • Provádějí veškeré úkony péče
 • Zabezpečují rozvoz obědů
 • Individuálně s uživateli plánují službu
 • Informují sociální pracovnici – koordinátora pečovatelské služby o průběhu služby a všech změnách