Město Vratimov
Město Vratimov Oficiální stránky města

Stížnost na službu

Popis způsobu podávání a vyřizování podnětů, připomínek a stížností

 

  • Stížnost na kvalitu, způsob poskytování nebo formu poskytování sociálních služeb nebo přístup a chování pracovníků může podat každý, kdo si myslí, že je nutné ji podat – uživatel, jeho rodina, přátelé a známí ale i široká veřejnost.
  • K vyřízení stížností je pověřena sociální pracovnice – koordinátor pečovatelské služby.
  • Stížnosti jsou evidovány v Knize stížností a jsou vyřízeny bez zbytečných průtahů, nejdéle však do 30 dnů ode dne, kdy byly poskytovateli doručeny.

 

Podněty, připomínky a stížnosti mohou být podány:

 

1. Ústně:

Kompetentní osobou přijmout ústní stížnost je kterýkoliv pracovník pečovatelské služby města Vratimova. Stížnost může být podána přímo v terénu (v domácnosti uživatele) nebo na pracovišti pečovatelské služby na adrese:
Frýdecká 205/41, Vratimov.

 

2. Písemně:

Zasláním nebo osobním doručením na adresu:

Pečovatelská služba města Vratimova
Frýdecká 205/41
739 32 Vratimov

nebo

Město Vratimov
odbor sociálně-správní
Frýdecká 853/57
739 32 Vratimov

 

3. Telefonicky:

Pevná linka: 596 732 441
Mobilní telefon: 607 225 927
(případně na jiné telefonní číslo: pečovatelky, městský úřad Vratimov)

 

4. Elektronickou poštou (e-mail):

E-mailem na adresu: machalcova@vratimov.cz
(případně na jiný e-mail města Vratimova)

 

5. Anonymně

Vzhledem k nastavení služby a technickým možnostem není možné zajistit předání odpovědi na anonymní stížnost, proto anonymní stížnosti nebudou evidovány. Pokud se uživatel cítí ohrožen a chce zůstat v anonymitě, může si zvolit zástupce, který jej bude zastupovat a vyřizovat stížnost za uživatele anebo může sám uživatel o zachování anonymity požádat. V tomto případě mu bude vždy vyhověno.

 

Opravné prostředky:

V případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti se může stěžovatel obrátit na:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor sociálních věcí
28. října 117
702 18 Ostrava
Tel.: 595 622 222
e-mail: posta@msk.cz

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV ČR)
Na Poříčním právu 1/376
128 01 Praha 2
Tel.: 221 921 111
e-mail: posta@mpsv.cz

 

Inspekční orgán:

Oddělení inspekce sociálních služeb Morava a Slezsko
(působnost pro kraje: Moravskoslezský, Olomoucký, Jihomoravský a Zlínský)
Mgr. Bc. Hana Soldánová Kosmonautů 989/8
779 00 Olomouc
Tel.: 950 196 588
e-mail: hana.soldanova@mpsv.cz

 

Nezávislý orgán:

Veřejný ochránce práv
Kancelář veřejného ochránce práv
Údolní 39
602 00 Brno
Tel.: 542 542 888
e-mail: podatelna@ochrance.cz

 

Český helsinský výbor
Štefánikova 21
150 00 Praha 5
Tel.: 257 221 141, 602 646 940
e-mail: info@helcom.cz

 

Dále může stěžovatel získat další informace a podporu:
Občanské poradny www.obcanskeporadny.cz