Město Vratimov
Město Vratimov Oficiální stránky města

Ceník

Ceník pronájmu hřiště

 
Hřiště (fotbal)
1 hodina 1.100 Kč
1 zápas 2,5 h (vč. rozcvičky) + šatny 2.800 Kč
½ Hřiště (fotbal)
1 hodina 700 Kč
Pronájem osvětlení hřiště (4 stožáry x 4 světla)
16 světel/h 320 Kč
8 světel/h 160 Kč
4 světla/h 80 Kč
Pronájem šatny vč. sprch (1 ks)
Herní jednotka 250 Kč
Hřiště na volejbal (příp. nohejbal)
1 hodina 200 Kč
Atletická rovinka vč. doskočiště

1 hodina pro veřejnost

1 hodina pro místní spolky a jejich členy

 100 Kč

20 Kč

 

Minimální účtovací jednotka je 0,5 h. Ceny jsou konečné.

 

Příjem objednávek pronájmu hřiště: tel. 730 624 849,  - správce hřiště.

Seznam rezervací a rozpis hřiště je uveřejněn zde.

Aktualizovaný ceník hřiště nabývá účinnosti dne 01.01.2023 a byl schválen Radou města Vratimova usnesením č. j. 2.33 ze dne 28.11.2022.

 

Ceník 2023 - formát PDF