Město Vratimov
Město Vratimov Oficiální stránky města

Ceník

Ceník pronájmu hřiště

Hřiště (fotbal)
1 hodina 1000 Kč
1 zápas 2,5 h (vč. rozcvičky) včetně šatny 2.500 Kč
½ Hřiště (fotbal)
1 hodina 600 Kč
Pronájem osvětlení hřiště (4 stožáry x 4 světla)
16 světel / hod. 320 Kč
8 světel / hod. 160 Kč
4 světla / hod. 80 Kč
Pronájem šatny vč. sprch (1 ks)
Herní jednotka 250 Kč
Hřiště na volejbal (příp. nohejbal)
1 hodina 200 Kč
Atletická rovinka vč. doskočiště

1 hodina

*pro místní spolky či jejich členy 20 kč/h

 100 Kč*

 

Travnaté fotbalové hřiště
1 zápas 2,5 h (vč. rozcvičky) vč. šaten 2.800 Kč
1 hodina 1.200 Kč
pronájem hřiště na celý den vč. tribuny, zázemí individuálně

 

Pozn.:

  • Uvedené hodinové ceny jsou bez pronájmu šaten, ty se platí zvlášť.
  • Minimální účtovací jednotka je 0,5 h. Ceny jsou konečné.

 

Příjem objednávek pronájmu hřiště: tel. 775 475 148, spravce.sport@vratimov.cz, - správce hřiště.

Seznam rezervací a rozpis hřiště je uveřejněn zde.

Aktualizovaný ceník hřiště nabývá účinnosti dne 01.02.2022 a byl schválen Radou města Vratimova usnesením č. j. 61/11 ze dne 20.01.2022.

 

Ceník - formát PDF