Město Vratimov
Město Vratimov Oficiální stránky města

Koupaliště

Letní městské koupaliště

1. Všeobecný úvod

Návštěvník je povinen se řídit návštěvním řádem.

Provozovatel: Město Vratimov
IČ: 00297372
Frýdecká 853, 739 32 Vratimov

Otevírací doba:

červen: 10:00 - 18:00 h
červenec: 09:00 - 20:00 h
srpen: 09:00 - 20:00 h
září: 10:00 - 18:00 h

Koupaliště je otevřeno v případě příznivých klimatických podmínek.

Prodej vstupenek i permanentek do areálu začíná 5 minut před otevřením a končí 1 hodinu před uzavřením.

Webová kamera - živý přenos

Správce koupaliště

tel.: 775 475 148
spravce.sport@vratimov.cz

2. Popis zařízení

Jedná se o sezónní plavecko-relaxační areál města Vratimova, který obsahuje:

  • relaxační bazén nepravidelného tvaru do 23ºC, délka: 42 m s virpulovými tryskami
  • dětský bazén-brouzdaliště
  • brodítka, vodní a vzduchové atrakce a komplex obslužných budov a zazeleněné plochy pro odpočinek
A. Relaxační bazén

Jedná se o celonerezový bazén nepravidelného tvaru, s vodní plochou cca. 645 m2. Hloubka bazénu je proměnlivá od 900 mm do 1.900 mm. Přelivný žlábek je po celém obvodu bazénu. Bazén je dále vybaven dnou perličkovou masáží, masážní lavicí, stěnovou masáží, vodním hřibem chrličem. Vstup do bazénu je zajištěn přes schodiště se zábradlím z nerezové oceli.

B. Dětský bazén – brouzdaliště

Jedná se o dvouúrovňový celonerezový bazén oktagonového tvaru, s vodní plochou cca. 41 m2. Hloubka bazénu je proměnlivá od 150 mm do 350 mm. Přelivný žlábek je po celém obvodu bazénu.

Za provoz areálu je provozovatelem ustanovená zodpovědná osoba správce koupaliště a v jeho nepřítomnosti zástupce správce.

3. Kvalita vody

Denní kontrola jakosti a měření kvality vody (v souladu s vyhláškou č. 238/2011 Sb.) vč. záznamu o množství ředící vody a množství upravené vody je prováděna zaškolenou osobou zařízení (správce, plavčík) a je zaznamenávána v provozním deníku.

Bakteriologický rozbor a chemický rozbor je prováděn akreditovanou laboratoří, v četnosti a rozsahu podle vyhlášky č. 238/2011 Sb.

Výsledky kontrol hodnot stanovených ukazatelů kvality bazénové vody prováděné provozovatelem jsou zaznamenávány do provozního deníku. Výsledky kontrol hodnot stanovených ukazatelů prováděné akreditovanou laboratoří jsou zaznamenávány touto laboratoří do informačního systému orgánu ochrany veřejného zdraví, v souladu s vyhláškou 238/2011 Sb.