Město Vratimov
Město Vratimov Oficiální stránky města

Ceník

Ceník pronájmu hřiště

Travnaté fotbalové hřiště
1 zápas (vč. rozcvičky) + šatny 2.800 Kč
1 hodina 1.200 Kč

 

Příjem objednávek pronájmu hřiště: tel. 775 475 148, správce hřiště.

Seznam rezervací a rozpis hřiště je uveřejněn zde.

Aktualizovaný ceník hřiště nabývá účinnosti dne 26.06.2020 a byl schválen Radou města Vratimova usnesením č. j. 30/9.3 ze dne 25.06.2020.

 

Ceník - formát PDF