Město Vratimov
Město Vratimov Oficiální stránky města

CzechPOINT

(Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál)CzechPOINT

Pracoviště  Czech POINT na Městském úřadu Vratimov vydává v úředních hodinách ověřené výpisy z informačních systémů veřejné správy, přijímá podání dle živnostenského zákona a umožňuje registraci v Modulu autovraky ISOH:

 • Výpis z obchodního rejstříku (Je třeba znát IČ organizace.)
 • Výpis ze živnostenského rejstříku (Je třeba znát IČ organizace nebo fyzické osoby.)
 • Výpis z katastru nemovitostí (Je třeba znát katastrální území a číslo listu vlastnictví.)
 • Výpis z rejstříku trestů (Je nutno předložit platný doklad totožnosti žadatele, kterého se výpis týká a na místě podepsat žádost. V případě zmocněnce musí být předložena úředně ověřená plná moc žadatele. Výpis lze vydat cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a mají přiděleno rodné číslo.)
 • Výpis bodového hodnocení osoby (Je nutno předložit platný doklad totožnosti žadatele, doporučuje se platný řidičský průkaz. V případě zmocněnce musí být předložena úředně ověřená plná moc žadatele. Výpis lze vydat cizincům, kteří mají přiděleno rodné číslo.)
 • Výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů (Je třeba znát IČ organizace.)
 • Registrace účastníků provozu Modulu autovraky ISOH (Je nutno předložit platný doklad totožnosti a IČ organizace.)
Správní poplatky: 
Správní poplatky
Název 1. strana Každá další strana
Výpis z obchodního rejstříku 100 Kč 50 Kč
Vžpis z živnostenského rejstříku 100 Kč 50 Kč
Výpis z katastru nemovitostí 100 Kč 50 Kč
Výpis z rejstříku trestů 100 Kč nezpoplatňuje se
Výpis bodového hodnocení osoby 100 Kč 50 Kč
Výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů 100 Kč 50 Kč
Registrace účastníků provozu Modulu autovraky ISOH 100 Kč 50 Kč

 

 • Podání dle živnostenského zákona

  • podání v listinné podobě (lze uskutečnit předložením vyplněného formuláře registru živnostenského podnikání, kontrola totožnosti žadatele na základně platného dokladu totožnosti, viz www.komora.cz)  
  • podání v elektronické podobě (nutno předložit přidělené číslo identifikačního tiketu – registrační číslo – získané z vyplněného formuláře na www.komora.cz)
Správní poplatky: 
Správní poplatky
Název Poplatek
Ohlášení první živnosti 1.050 Kč
Žádost o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání 1.050 Kč
Další ohlášení živnosti 550 Kč
Další žádost o koncesi 550 Kč
Žádost o změnu rozsahu existující koncese 550 Kč
Žádost o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost 550 Kč
 
Ohlášení změny pro fyzické osoby: 150 Kč
1. jména, příjmení, rodného čísla, bydliště nebo u zahraniční osoby místa 
    pobytu v ČR, jména, označení a adresy organizační složky, jména,
    příjmení, bydliště vedoucího organizační složky
2. předmětu podnikání (ne oboru živnosti volné)
3. místa podnikání
4. doby trvání živnosti
 
Ohlášení změny pro právnické osoby: 150 Kč
1. předmětu podnikání (ne oboru živnosti volné)
2. doby platnosti živnostenského oprávnění
 
Další úkony: 50 Kč
1. oznámení o zřízení nebo zrušení provozovny
2. oznámení o přerušení nebo opětovném zahájení provozování živnosti
3. schválení odpovědného zástupce, je-li provedeno současně s           
    rozhodnutím o udělení koncese
4. oznámení o ustanovení nebo zrušení funkce odpovědného zástupce
    (mimo oznámení o ustanovení odpovědného zástupce pro živnost
    koncesovanou)
5. změna sídla a bydliště podnikatele, navazuje na změnu již provedenou
    v obchodním rejstříku
6. změna oboru činnosti v rámci živnosti volné

 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Odkazy

Mobilní rozhlas

Hřiště s umělým trávníkem

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

 

Evropská databanka

Region Slezská brána

logo MAS Sleszská brána

RPoradenský, informační a diskusní server nejen pro osoby se zdravotním znevýhodněnímegion Slezská brána

Třiďte odpad

Nabídky práce v regionu