Město Vratimov
Město Vratimov Oficiální stránky města

Rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření

Dle zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jsou přijatá rozpočtová opatření v elektronické podobě zveřejněna na webových stránkách https://www.slezskabrana.cz/dokumenty?multiTagsRenderer-tags=Rozpo%C4%8Dty a dále je možné nahlédnout do jejich listinné podoby v Centru společných služeb, Nádražní 38, 739 21 Paskov.