Město Vratimov
Město Vratimov Oficiální stránky města

Střednědobý výhled rozpočtu

Střednědobý výhled rozpočtu DSO Region Slezská brána

Dne 30.10.2023 byl zveřejněn Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Region Slezská brána na léta 2025 - 2026. Dle zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je v elektronické podobě zveřejněn na webových stránkách https://www.slezskabrana.cz/dokumenty?multiTagsRenderer-tags=Rozpo%C4%8Dty a dále je možné nahlédnout do jeho listinné podoby v Centru společných služeb, Nádražní 38, 739 21 Paskov.