Město Vratimov
Město Vratimov Oficiální stránky města

Střednědobý výhled rozpočtu

Střednědobý výhled rozpočtu DSO Region Slezská brána

Dne 26.11.2020 byl schválen střednědobý výhled rozpočtu DSO Region Slezská brána na léta 2022 - 2023. Dle zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je v elektronické podobě zveřejněn na webových stránkách www.slezskabrana.cz, sekce Dokumenty RSB, podsekce Rozpočty, a dále je možné nahlédnout do jeho listinné podoby v Centru společných služeb, Nádražní 38, 739 21 Paskov.