Město Vratimov
Město Vratimov Oficiální stránky města

Závěrečný účet

Závěrečný účet DSO Region Slezská brána

Dne 09.06.2022 byl schválen návrh Závěrečného účtu DSO Region Slezská brána za rok 2021. Dle zákona č. 250/2020 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách www.slezskabrana.cz (http://www.slezskabrana.cz/dokumenty-rsb/rozpocty), a dále je možné nahlédnout do jeho listinné podoby v Centru společných služeb, Nádražní 38, 739 21 Paskov.