Město Vratimov
Město Vratimov Oficiální stránky města

Informace k termínu napojení do zkolaudované části kanalizačního řadu (oblast ul. Václavovická, V Údolí, U Jámy, část ul. Souběžná)

Na informační schůzce dne 24.02.2020 k napojování přípojek na kanalizační řád stavby „Odkanalizování Vratimova – Horních Datyní, II. etapa“ bylo zástupci města...

Na informační schůzce dne 24.02.2020 k napojování přípojek na kanalizační řád stavby „Odkanalizování Vratimova – Horních Datyní, II. etapa“ bylo zástupci města a provozovatele kanalizace řečeno, že napojení bude pravděpodobně možné od dubna (týká se pouze již zkolaudované části kanalizace tj. podél ul. Václavovická , U Jámy, V Údolí a části ul. Souběžná).

V současné době probíhá konečná kontrola zkolaudované části kanalizačního řadu vedoucího podél  ul. Václavovická, V Údolí, U Jámy a podél části ulice Souběžná technikem provozovatele, tj. SmVaK Ostrava, a.s. Předmětem kontroly je odkrytí poklopů u jednotlivých šachtic po celé délce kanalizačního řadu a zjištění, zda nedochází k protékání balastních vod (to jsou podzemní vody, které by se mohly dostat do kanalizace v důsledku její netěsnosti nebo jiným způsobem). Pokud by došlo k napojení jen jediné nemovitosti v průběhu této kontroly, nebylo by možné prosakování balastních vod zjistit. K časovým prodlevám s touto kontrolou došlo vzhledem k tomu, že zhotovitel stavby nyní provádí přípravné práce pro provedení asfaltových povrchů, které by měly být asfaltovány po Velikonocích.

Upozorňujeme tedy důrazně všechny majitele nemovitostí, že připojení jejich nemovitostí na kanalizační řad ještě není možný.

O ukončení kontroly (předpoklad v průběhu měsíce dubna 2020) ze strany SmVaKu a zahájení provozu kanalizace vás budeme neprodleně informovat na webových stránkách města Vratimova.

Děkujeme za pochopení.

 

Ing. Hana Martyčáková
referent odboru investic a údržby obecního majetku

Datum vložení: 30. 3. 2020 0:00
Datum poslední aktualizace: 30. 3. 2020 0:00
Autor: