Město Vratimov
Město Vratimov Oficiální stránky města

Veřejný závazek

Poslání pečovatelské služby

Posláním Pečovatelské služby města Vratimova je umožnit osobám, které vzhledem ke svému věku, nemoci či postižení potřebují pomoc jiné osoby, aby mohli co nejdéle důstojně žít ve svém přirozeném domácím prostředí, podporovat jejich běžný způsob života a soběstačnost v jejich aktuální životní situaci.

 

Cíle pečovatelské služby

 • podpora uživatele, aby mohl co nejdéle důstojně setrvat ve svém přirozeném domácím prostředí
 • poskytování přiměřené podpory a pomoci při zvládání péče o vlastní osobu a domácnost
 • podpora samostatného rozhodování a činnosti uživatele
 • motivace uživatele k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace
 • podpora a pomoc při překlenutí i přechodného období se zhoršeným zdravotním stavem, který nevyžaduje hospitalizaci

 

Cílová skupina

Pečovatelská služba města Vratimova je určena osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, žijícím ve městě Vratimově a Horních Datyních.

Věková hranice:

 • dospělí 27 – 64 let
 • mladší senioři 65 – 80 let
 • starší senioři nad 80 let

 

Prostředí, v němž je služba poskytována

 • Pečovatelská služba je poskytovaná na území města Vratimova a Horních Datyních, v domácnosti uživatelů nebo v domech s pečovatelskou službou města Vratimova.

 

Zásady pečovatelské služby

 • uživatel má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství
 • služba je poskytována na základě písemné smlouvy o poskytování pečovatelské služby v rozsahu vyplývajícím z individuálních potřeb uživatele
 • při poskytování služby je zachováván a rozvíjen důstojný život uživatele
 • poskytování úkonů služby je bezpečné a odborné
 • služba respektuje názorovou odlišnost
 • zaměstnanci dodržují všechny zásady obsažené v Etickém kodexu zaměstnanců pečovatelské služby města Vratimova

 

Organizační schéma pečovatelské služby města Vratimova

organizační schéma