Město Vratimov
Město Vratimov Oficiální stránky města

Informace k výstavbě kanalizačních přípojek a upozornění týkající se výstavby tlakových kanalizačních přípojek

informace k realizaci kanalizačních přípojek...

Vážení občané Horních Datyň, kteří budete realizovat kanalizační přípojky. Dovoluji si Vás upozornit na řádné prostudování projektové dokumentace, technických zpráv, všech vyjádření s nimi souvisejícími a také obsahu územního souhlasu (z důvodu splnění všech podmínek, technických norem apod.).

Dále upozorňuji stavebníky, kteří budou realizovat tlakovou kanalizační přípojku. V případě, že Vaše odbočné místo není ukončeno revizní šachticí (jako součástí stavby „Odkanalizování Vratimova – Horních Datyň, I.etapa“), dle technické zprávy se tlaková kanalizační přípojka musí připojit do kanalizační sítě přes revizní šachtici (součást stavby kanalizační přípojky).

Velmi doporučujeme před samotnou stavbou přípojky kontaktovat zástupce SMVAKu a domluvit se ohledně kontroly jejího provedení (z důvodu zamezení nepříjemností při jejím schvalování).

Ve Vratimově 19.11.2015
Informace:
MěÚ Vratimov, Odbor investic
Pavel Hojgr, 595 705 932
e-mail: hojgr.meu@vratimov.cz

Datum vložení: 19. 11. 2015 0:00
Datum poslední aktualizace: 19. 11. 2015 0:00
Autor: