Město Vratimov
Město Vratimov Oficiální stránky města

Odkanalizování Vratimova-Horních Datyň, II. etapa – Informace občanům v Horních Datyních

Veřejné projednání dne 19.09.2017...

Dne 19.09.2017 se od 16 hodin uskuteční veřejné projednání stavby „Odkanalizování Vratimova-Horních Datyň, II. etapa, a to v Kulturním Domě v Horních Datyních. Předmětem bude seznámení občanů s přípravou a předpokládanými termíny realizace této stavby a rovněž s přípravou projektů pro územní souhlas soukromých částí kanalizačních přípojek, vč. postupu jejich povolení Tyto projekty bude zpracovávat společnost Dopravoprojekt Ostrava, a. s., jejíž zástupci budou přítomni na tomto veřejném projednání. Zároveň je možno předat projektantům vyplněné dotazníky pro zpracování dokumentace soukromých částí kanalizačních přípojek, pokud takto někteří občané neučinili v loňském roce, případně na základě opětovné výzvy letos v srpnu. Pokud se někomu výrazně změnila situace RD oproti již předanému dotazníku v loňském roce (např. rekonstrukce RD), je možno se rovněž dohodnout s projektanty na změně.

Ing. Alena Kašparová
odbor investic a údržby obecního majetku

Datum vložení: 16. 8. 2017 0:00
Datum poslední aktualizace: 16. 8. 2017 0:00
Autor: