Město Vratimov
Město Vratimov Oficiální stránky města

Kronika města Vratimova, část 105.

Kronika města Vratimova, část 105.

rok 1949

První komunální podnik a další

Šimík František v Zaryjích, který má výrobu dřeváků, nabídl svůj podnik dne 29. září do služeb komunálních podniků jako první. Tím byl dán podnět k získávání dalších drobných živnostníků a řemeslníků pro komunální hospodářství a v krátké době se přihlásili: Kubiček Alois, holič a kadeřník, hostinec Rybjář, Leskovský a další. Byla zřízena kancelář pro komunální hospodář. v domě Chovancově, naproti drogerie Pavlického, a vedoucím byl Glac Antonín.

Vyvlastnění půdy Anny Sedlaříkové na stavbu domů

Z obhospodařování bývalého velkostatku Anny Sedlaříkové bylo vyvlastněno 64 ha půdy a na ní se začaly stavět domky (sídliště) pro rodiny, které musí opustit své domky v Kunčicích a Bartovicích v důsledku výstavby Nových hutí Klementa Gottwalda. Z Kunčic má býti přesídleno na 200 rodin prozatímně.

Stavba tábora pro brigádníky mládeže

U lesa „Důlňáku“ začala se stavba tábora pro mládež asi pro 3.000. Budou to přízemní domky. Tato mládež z krajů republiky pomůže budovat Novou huť.

Obecní dávka z návěští

Ve schůzi MNV 17. října odhlasována obecní dávka z návěští od 1 až 5,- Kč za 1 kus.

 

pokračování příště

Datum vložení: 1. 3. 2021 11:22
Datum poslední aktualizace: 12. 4. 2021 9:05
Autor: Správce Webu