Město Vratimov
Město Vratimov Oficiální stránky města

Kronika města Vratimova, část 109.

Kronika města Vratimova, část 109.

Rok 1951

Rozvodněná řeka Ostravice

Následkem déle trvajících jarních dešťů, rozvodnila se dne 20. dubna řeka Ostravice tak, že vystoupila ze svých usměrněných břehů, rozlila se do značné šíře a hrozilo další nebezpečí povodně. Cesta z Vratimova za mostem byla vodou protržena, takže spojení – přechod z Vratimova do Hrabové byl na 24 hodin znemožněn. Škody na pozemcích v blízkosti řeky byly velmi značné. Voda během dvou dnů opadla, takže již nehrozilo nebezpečí.

Pochod míru

24. dubna pořádala tělocvičná jednota „Sokol“ Vratimovských papíren „Pochod míru“. Trať byla 10 – 15 km. Takto bylo symbolicky naznačeno, že jsme a budeme navždy pro mír.

Lidové hlasování na obranu míru

V prvé polovině května probíhala v celé republice akce lidového hlasování na obranu míru, které bylo uskutečněno na výzvu světové rady míru. Hlasování bylo provedeno pomocí lístků, jenž se odevzdávaly do urny, jež byla umístěna na náměstí před školou. Bylo odevzdáno 99,6 % hlasů pro mír. Je záhodno, aby na paměť všem dalším následovníkům byly navždy vštípeny, opsány stěžejní body z hlasovacích lístků pro mír, neboť nedlouho po druhé světové hrozné válce bídy a utrpení všeho pracujícího lidu světa, opět se zvedá v kapitalistických zemích militarismus – hrozba války. Tyto body jsou:

1.) Souhlasím s výzvou Světové rady míru, aby byl upevněn mírový pakt (smlouva) mezi pěti velmocemi: Sovětským svazem, Spojenými státy americkými, Velkou Británií a Francií.

2.) Žádám, aby bylo okamžitě zastaveno vyzbrojování Západního Německa americkými imperialisty a aby velmoci společně mírovým způsobem rozřešily otázku Německa.

3.) Odsuzuji zrádnou reakci, která podněcuje k válce proti vlastní zemi a ve spolku s nepříteli republiky s essackými vrahy, usiluje o nový Mnichov, o rozdělení a zničení československé republiky.

Hlasovací lístky byly dány všem zaměstnancům závodu, dolů, staveb a t. p., takže se hlasovalo přímo na pracovištích. Každý obdržel potvrzení o provedeném hlasování. Tím vyjádřena všeobecná vůle pracujícího lidu o nesmlouvavém postoji k udržení míru v republice i na celém světě.

 

pokračování příště

Datum vložení: 2. 9. 2021 10:29
Datum poslední aktualizace: 2. 9. 2021 10:33
Autor: Správce Webu