Město Vratimov
Město Vratimov Oficiální stránky města

Kronika města Vratimova, část 116.

Kronika města Vratimova, část 116.

rok 1953

Tento rok byl rokem zvýšené činnosti všech složek Národní fronty, Místního národ. výboru a všech pracujících a to proto, že celá naše vlast vchází do konečné fáze ukončení Prvního pětiletého plánu národního rozvoje hospodářství, výstavby hutního průmyslu, dolů a bytů, hmotné i kulturní úrovně našeho lidu. Zákonem ze dne 27. října 1948 na kterém se usneslo Národní shromáždění republiky Československé, že v letech 1949-1953 ve všech výrobních odvětvích našeho průmyslu se vyrobí v průměru o 40% více proti roku 1948 se naplňuje skutkem.

1. února na valné schůzi Tělocvičné jednoty „Sokol“ Vratimovských papíren, byla tato jednota pojmenována na Tělocvičnou jednotu „TATRAN“. Na této schůzi výroční byl odhlasován plán výstavby sportovního stadionu na pozemcích pod malým lesíkem za Novou osadou.

5. března zemřel v Moskvě předseda rady Sovětského svazu a zároveň tajemník Ústředního výboru Komunistické strany Josef Visarionovič Stalin ve věku 74 roků.

V hlubokém zármutku vyslechl všechen československý lid truchlivou zprávu o smrti svého největšího přítele a učitele – osvoboditele Československa za jeho německo-fašistické okupace, vůdce sovětských národů a praporečníka mírumilovných lidí celého světa. Smuteční tryzna konána v Sokolovně 15. března za obrovské účasti občanstva.

Českosl. národ se hrdě hlásí k jeho odkazu a ujišťujeme Sovětský národ, že činy naplníme slova našeho presidenta Kl. Gottwalda – „Se Sovětským svazem na věčné časy“.

14. březen zůstane pro náš lid dnem smutku, neboť toho dne po krátké zákeřné nemoci zemřel v Praze náš první dělnický president republiky KLEMENT GOTTWALD.

Zesnulý byl věrným žákem J. V. Stalina. Byl a vedl neochvějně a neúprosně velký zápas našeho lidu proti německým fašistickým okupantům. Sjednotil nerozlučně český a slovenský pracující lid. Jeho jméno a vykonaná práce bude navždy vzorem všem pracujícím naší vlasti.

Občanstvo uctilo posmrtnou památku našeho presidenta v Sokolovně smuteční tryznou dne 19. března za účasti všeho obyvatelstva Vratimova.

 

pokračování příště

Datum vložení: 2. 5. 2022 9:04
Datum poslední aktualizace: 4. 9. 2023 11:20
Autor: Správce Webu