Město Vratimov
Město Vratimov Oficiální stránky města

Kronika města Vratimova, část 46.

Kronika města Vratimova, část 46.

Nezaměstnanost

Počet nezaměstnaných v únoru 1934 činil v obci Vratimově 132.

Tryzna za minist. předsedu Dr. Ant. Švehlu

Dne 18. března 1934 pořádala republikánská strana tryznu za ministerského předsedu Ant. Švehlu v hostinci Jos. Šodka. Na programu byly deklamace, hudební čísla a přednáška Václava Volného, statkáře v Palkovicích.

K večeru 26. dubna 1934 oznamuje rádio, že 54 letý pensionovaný horník Alois Tomis z Vratimova je od soboty 21. dubna 1934 nezvěstný, odešel z domu a vrátil se 11. května, ale byl hned zatčen. Byl pokladníkem Raiffeisenky, při prohlídce účetních knih, přišlo se na některé vady, později na podvody, byla svolána revise, která počala 2. května a skončila 12. května, objevil se deficit, čili manko okrouhlých 100 000 Kč.

Tomis se prý vrátil ze Slovenska a byl zatčen. Koncem dubna objevil se v Raiffeisence značné podvody, které vykazují 100 000 Kč. Viníkem je Alois Tomis, domkář na Podlesí, čís. 50. Byl mu zabaven celý majetek, domek z několika měřicemi pole i polovice ženina majetku, která přinesla muži na 30 000 Kč a pozbyla všechno, protože ručila za manžela. Když se o tom předseda dověděl pohrozil, že ho dá zavřít. Byl vzat do vyšetřovací vazby do Frýdku. Předsednictvo Raiffeisenkky celý majetek Tomisův prodalo, domek i se zahradou koupil bratr za 73 000 Kč – a zůstalo ještě nekrytých 30 000 Kč dluhů. Tomis peníze z pokladny bral, v knihách machinacemi švindle kryl, takže ani revise na to nepřišla, teprve při generální revisi až byly všechny vkladní knížky stáhnuty. Křiku bylo dosti.

Temperatura v květnu

Dne 16. května 1934 byla temperatura snad místy až pod nulou, zelenina zmrzla, něco zvláštního, že stromečky, specielně sazeničky smrčků, vesměs odmrzly. V mladém lese byl na to zvláštní ohled, všechno bylo červené a jehličí maličkých smrčků se osypávalo, ale mohlo se očekávati, že se sazeničky opět zazelenají a mráz nebude míti na podrost žádného škodlivého následku, to se zjistí později. Škodlivý mráz v květnu byl následek časného jara, vše se rychle vyvinulo.

Mšice

V červenci 1934 rozmnožily se mšice na řepě, na zelí, okurkách a na veškeré zelenině. V některém kraji i na obilninách. U nás v menším množství, v Čechách na Berounsku dělaly hrozné školy. Sežíraly listy, ohlodávaly zeleninu úplně. Mšice jsou tak malinké, černé a přece tolik škody nadělají. V Čechách lidé ani nešli na pole, aby se nemuseli dívati na tu škodu, mšicemi udělanou. Prostředku na hubení mšic dosud není.

Přiškolení osady Hrabové – Závodí k Vratimovu

O přiškolení osady Závodí k Vratimovu se už před rokem začalo jednati. Rodiče byli svoláni do Vratimova, aby se o tom vyjádřili. Až na čtyři, všichni prohlásili, že chtějí býti do Vratimova připojeni, že mají do Vratimova blíž a snadnější cestu. Pak se jednalo s oběma místními školními radami, které přistoupily na přiškolení, potom s oběma obcemi, které taktéž souhlasily s připojením. Též oba okresní školní výbory frýdecký i ostravský. Komisionální řízení konalo se 13. července 1934 za přítomnosti okres. hejtmana Dr. Cichry, starosty obce Jana Šimíka, místopředsedy místní školní rady Josefa Vavříka v zastoupení předsedy Karla Paskovského a pana inspektora A. Hrozka. Přiškoleno 55 domů z Hrabové – Závodí k Vratimovské škole rozhodnutím okr. škol. výboru ve Frýdku.

 

pokračování příště

Datum vložení: 4. 6. 2015 0:00
Datum poslední aktualizace: 4. 6. 2015 0:00
Autor: