Město Vratimov
Město Vratimov Oficiální stránky města

Kronika města Vratimova, část 48.

Kronika města Vratimova, část 48.

Rok 1935

Počasí

Rok 1935 byl převážně suchý, nouze bylo o píci. Jinak byl rok průměrně úrodný, rež a pšenice však polehly. Temperatura v roce 1935: leden dopoledne 0,5 °C, odpoledne - 3,4 °C. Únor dopoledne - 2,1 °C, odpoledne 1,5 °C. Březen dopoledne - 3,7 °C, odpoledne 5,5 °C. Duben dopoledne 4,5 °C, odpoledne 11,4 °C. Květen dopoledne 9,3 °C, odpoledne 17,5 °C. Červen dopoledne 13,7 °C, odpoledne 22,8 °C. Červenec dopoledne 12,6 °C, odpoledne 21,6 °C. Srpen dopoledne 11,6 °C, odpoledne 21,7 °C. Září dopoledne 9,9 °C, odpoledne 7,6 °C. Říjen dopoledne 7 °C, odpoledne 10 °C. Listopad dopoledne 2,6 °C, odpoledne 7,7 °C. Prosinec dopoledne 4 °C, odpoledne   4 °C.

Nezaměstnanost

Nezaměstnanost dělnictva je rok od roku větší, lidé by chtěli pracovat, není však žádného zaměstnání. V poslední době stoupla značně nezaměstnanost ve zdejším kraji. Je to následek omezené výroby ve zdejších průmyslových podnicích. K 31. lednu t. r. bylo u okresního úřadu práce ve Frýdku přihlášeno celkem 2 809 nezaměstnaných a omezeně pracujících osob. Z toho počtu připadá na samotný Frýdek (město) 619 nezaměstnaných a omezeně pracujících osob. Nárok na podporu gentského systému uplatnilo v měsíci lednu celkem 619 osob. Počet nezaměstnaných ve Vratimově dle stavu ze dne 1. ledna 1935 bylo 136 osob, a sice z toho počtu 2 dle gentského systému. V roce 1934 bylo 132 nezaměstnaných osob.

Kronika Jana Klegy

Jan Klega, rolník čís. 87 zapsal do své rodinné kroniky tyto pamětihodné události. V lednu 1891 bylo mnoho sněhu a velké chumelenice. Dne 15. července 1891 byla velká voda, žně byly špatné a celé léto mokré. Velká voda byla též 16. – 17. června 1894. V únoru 1895 bylo mnoho sněhu a vánice do polovice března. Sněhu bylo na 1,5 m. V říjnu 1895 začala se stavět stavitelem Srnou z Moravské Ostravy nová farní budova, která stála přes 9 000 zlatých. V rožním kamenu jsou v plechové skřínce zazděny památní listiny. Stará farní budova stála přes 100 let. Fara a kříž u kostela byly posvěceny 22. října 1896. V roce 1896 byly v lednu velké závěje sněhu. Léto bylo mokré, senné žně špatné, obilní žně ranní byly pěkné, pozdější obilí zůstalo až do 15. srpna porostlé v mandelích, s nebe se jen lilo, každý den, žáden nepamatoval tak špatné žně, brambory na polích hnily. V roce 1897 dne 12. května napadlo sněhu až na 0, 3 m, květen byl celý špatný, pršelo pořád, staří lidé takového máje nepamatují. Brambory se sázely okolo 15. června.

Málokunčická šachta byla postavena na Malíkově roli. Odprodané za 4 000 zlatých v roce 1897. Velkokunčické panství hraběte Saint Genois prodáno bylo 5. června 1897, a to panství velkokunčické, vratimovské a řepištské v exekuční cestě brněnské spořitelně za 500 000 zlatých.

Vratimovský mlýn po Jos. Kubítovi byl prodán roku 1897 továrně za 14 600 zlatých.

Obilní ceny od roku 1877 až do roku 1897:

  • 1 měřice rži tj. ¾ hl za 3,5 zl. - 3,7 zl.
  • 1 měřice pšenice tj. ¾ hl za 4,2 zl. – 5 zl.
  • 1 měřice ječmene tj. ¾ hl za 3,2 zl. – 3,5 zl.
  • 1 měřice ovsa tj. ¾ hl za 2,2 zl. – 2,8 zl.
  • seno 50 Kg za 1 zl. – 1,5 zl.
  • brambory 100 Kg za 1,6 zl. – 2 zl.

Ceny obilní stouply po žních. 1 měřice rži za 5,5 zl., 1 měřice pšenice za 7,2 zl.

Nový rok 1898 byl teplý bez sněhu, zima jako vesna. V únoru teplo, pracovalo se v poli, komáři lítali. Březen byl taky teplý a pěkný. 10. září 1898 byla v Ženevě zavražděna rakouská císařovna Alžběta. V říjnu 1898 o posvícení v pondělí večer byla velká hřmota a blýskanice, potom bylo teplo jako v létě až do poloviny prosince.

Dne 24. června 1899 byly ve Vratimově posvěceny nové varhany od Riegra z Krnova, stály 3 600 zlatých. V tomto roce 17. července byl ve Vratimově návštěvou hrabě Thun-Hohenstein, zemský president, starostou byl pan Ludvík Telecký.

První stavení na panském poli (v Hermaně) u Ribiařova (tehda Bělova) hostince postavil Ruta z Podlesí. Stavební místo, čtvereční sáh stál 3,5 zlatých na jiných polích stála měřice 500 – 800 zlatých. Peníze v tomto čase byly: haléř, dvouhaléř, pěťák, niklové desetníky. Stříbrné: koruna, renšťák. Papírové: 5 zlatých, 10 zlatých, 50 zlatých, 100 zlatých. Zlaté: 10 korun, 20 korun.

 

pokračování příště

Datum vložení: 2. 9. 2015 0:00
Datum poslední aktualizace: 2. 9. 2015 0:00
Autor: