Město Vratimov
Město Vratimov Oficiální stránky města

Kronika města Vratimova, část 89.

Kronika města Vratimova, část 89.

1945

Odsunem Němců uvolnilo se pohraničí a bylo osidlováno českými obyvateli. Do pohraničí, zejména do obcí Leskovec u Bruntálu, Karlovice u Bruntálu, Kunčice u Fulneka aj. odešlo z naší obce 36 rodin. Nejvíce se jich usadilo v Leskovci, odkud byli k nám dopraveni tamější Němci. Byli ubytováni v bývalé tělocvičně DTJ a chodili na práce na velkostatek a do továrny, vlastně byli voděni v průvodu stráží. Později byli odsunuti do Německa.

Nedostatek

Přesto, že se uvolnily byty po Němcích, po uprchlících a vystěhovalcích do pohraničí, nepolevila bytová krise. Bylo stále málo bytů, což svědčí o tom, jak byly byty po dobu okupace neúměrně přelidněny. Po odsunu německého lékaře nastoupil službu státního obvodního lékaře a továrního lékaře MUDr. Bedřich Slíva z Hrabové, rodák ze Šenova ve Slezsku. Hned po osvobození byla zdejší továrna na celulosu a k ní za okupace přistavěný lihovar dána pod národní správu a stala se národním podnikem. Začlo se v ní pracovat krátce po osvobození, ježto nebyla válečnými událostmi vůbec poškozena. Občanstvo konalo hlídky, bezpečnostní službu a sbíralo zbraně, Němci odhozené střelivo a soustředilo to ve škole, odkud to pak bylo odevzdáno vojenským úřadům československým.

Obnova „Sokola“

Také hned po osvobození ožil Sokol, ujal se opět svého zabaveného majetku Sokolovny a začal nový život. Nutno se také šířeji zmíniti o starostovi Janu Šimíkovi a o první oběti frontových bojů ve Vratimově, děvčátku Anně Kubicové.

Jan Šimík

Starosta obce Jan Šimík, řídicí učitel v. v. byl starostou od r. 1930, když předtím byl od roku 1916 tajemníkem obce. Jeho práce pro obec a blaho občanů musí býti oceněná hlavně v době německé okupace.

 

pokračování příště

Datum vložení: 3. 6. 2019 0:00
Datum poslední aktualizace: 3. 6. 2019 0:00
Autor: