Město Vratimov
Město Vratimov Oficiální stránky města

Informace k vypouštění dešťových a odpadních vod a ke kapacitě čistírny odpadních vod ve Vratimově - Horních Datyních

Město Vratimov realizovalo v letech 2014 – 2023 v části obce Vratimov - Horní Datyně kanalizační řad a vlastní čistírnu odpadních vod...

Město Vratimov realizovalo v letech 2014 – 2023 v části obce Vratimov - Horní Datyně kanalizační řad a vlastní čistírnu odpadních vod, do které je svedena veškerá odpadní voda z Horních Datyň. V protokolech o provozu čistírny odpadních vod a kanalizačního řadu, které každoročně předkládá provozovatel městu Vratimov, je zdůrazněno, že celkové množství odpadní vody přicházející na čistírnu odpadních vod (dále ČOV) téměř naplňuje kapacitu ČOV, přičemž biologické zatížení tomuto množství odpadních vod neodpovídá. Dochází proto ke zvyšování nákladů na provozování kanalizace a ČOV, které se promítají do konečné kalkulace stočného.

Tento stav vypovídá o tom, že jsou ve větší míře do splaškové kanalizace odváděny i vody dešťové, což je dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů nepřípustné, protože se jedná pouze o kanalizaci splaškovou.

Provozovatel se na základě těchto zjištění a zároveň se souhlasem vlastníka rozhodl provádět v průběhu následujících měsíců pravidelné kontroly napojení do kanalizačního řadu. Tímto upozorňujeme všechny vlastníky nemovitostí napojených na tento kanalizační řad, kteří snad i z neznalosti věci, napojili dešťové svody do veřejné splaškové kanalizace, aby tento stav neprodleně a v co nejkratší době odstranili. Nedodržením výše uvedeného se vlastníci nemovitostí dopouštějí přestupku, za který jim dle obchodních podmínek, které jsou součástí smlouvy o dodávce vody a odvodu odpadních vod uzavřené se společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., může být účtována smluvní pokuta ve výši 10.000 Kč za každý případ porušení.

Znovu připomínáme, že řádně likvidovat dešťovou vodu legálním způsobem je zákonnou povinností každého vlastníka nemovitosti.

Věříme, že tato opatření povedou ke snížení kapacitního zatížení ČOV a tím bude umožněno připojit další nové nemovitosti ke kanalizačnímu řadu v Horních Datyních.

Odbor investic a údržby obecního majetku
Ing. Hana Martyčáková

Datum vložení: 10. 7. 2024 12:36
Datum poslední aktualizace: 10. 7. 2024 12:39
Autor: Správce Webu

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Odkazy

Mobilní rozhlas

Hřiště s umělým trávníkem

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

 

Evropská databanka

Region Slezská brána

logo MAS Sleszská brána

RPoradenský, informační a diskusní server nejen pro osoby se zdravotním znevýhodněnímegion Slezská brána

Třiďte odpad

Nabídky práce v regionu