Město Vratimov
Město Vratimov Oficiální stránky města

Rozpočet

Rozpočet DSO Region Slezská brána

Dne 30.11.2023 byl zveřejněn Návrh rozpočtu DSO Region Slezská brána na rok 2024. Dle zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je v elektronické podobě zveřejněn na webových stránkách https://www.slezskabrana.cz/dokumenty?multiTagsRenderer-tags=Rozpo%C4%8Dty a dále je možné nahlédnout do jeho listinné podoby v Centru společných služeb, Nádražní 38, 739 21 Paskov.