Město Vratimov
Město Vratimov Oficiální stránky města

Seznamte se, prosím… Zastavení třetí, březnové

Datyňský hraniční dub

V dnešní procházce opustíme dva památné stromy, a sice Dub tolerance a Dub vzpomínkový, a vydáme se na opačnou stranu našeho města, kde se seznámíme s naším třetím památným stromem...

V dnešní procházce opustíme dva památné stromy, a sice Dub tolerance a Dub vzpomínkový, a vydáme se na opačnou stranu našeho města, kde se seznámíme s naším třetím památným stromem. Na ulici Na Hranici ve Vratimově – Horních Datyních roste v polích v trojúhelníkové travnaté ploše ohraničené místními cestami památný strom se jménem Datyňský hraniční dub. Je to v pořadí první vyhlášený památný strom na území Vratimova, stalo se tak v roce 2002. Jedná se stejně jako u Dubu tolerance o dub letní, latinsky Quercus robur L. Jeho výška je přibližně 19 m, obvod kmene měřen ve výšce 1,3 m nad zemí je 260 cm a věk zhruba pouhopouhých 80 let. Z hlediska lidského bytí věk jistě úctyhodný, ale pro dlouhověké duby zatím nepatrný.

Čím že si tento mladík tedy zasloužil poctu být vyhlášen stromem památným? V období dětství i puberty totiž zodpovědně pracoval sám na sobě, pečlivě využíval vodu, živiny i sluneční paprsky a dokázal si vytvořit téměř dokonalou pravidelnou korunu vysoké estetické a sadovnické hodnoty. Tvoří tak nepřehlédnutelnou a nezaměnitelnou dominantu v krajině, nelze mu tedy upřít ani velký význam krajinářský. Bezesporu patří mezi nejkvalitnější a nejkrásnější dřeviny ve Vratimově. Svému jménu pak vděčí za své umístění – roste na rozhraní katastrálních území Horních Datyň a Šenova u Ostravy. Ochranné pásmo památného dubu má tvar kruhu o poloměru 10 m od paty kmene a částí zasahuje do sousedního katastru. Svým majestátním postavením ve volné krajině označuje konec čili hranici Horních Datyň. Působí hrdě a nesmlouvavě, jako by chtěl dělat čest svému jménu a nejen označovat, ale svou přítomností a sílou i chránit své území. Zda-li jej vysadila lidská ruka jako opravdu symbol hranice nebo semínko dubu přivál vítr a ostatní zařídila příroda, těžko zjistit…

V dohledné době bude v této lokalitě probíhat realizace stavby Odkanalizování Vratimova – Horních Datyň, II. etapa. Městský úřad Vratimov, odbor výstavby a životního prostředí jako orgán ochrany přírody a krajiny vydal přísná opatření a stanovil podmínky, které musí stavbu provádějící firma v blízkosti památného stromu pečlivě dodržovat, aby byla zajištěna ochrana této dřeviny a stavba neměla negativní dopad na její další růst a vývoj. Jedná se totiž o zdravý strom mimořádné hodnoty, který bude ještě mnoha dalším generacím přinášet radost a zpříjemňovat životní prostředí.

 

RNDr. Ivana Hranická
odbor výstavby a životního prostředí

Datum vložení: 6. 3. 2020 8:53
Datum poslední aktualizace: 6. 10. 2020 10:51
Autor: Správce Webu