Město Vratimov
Město Vratimov Oficiální stránky města

Informace k průběhu stavby „Odkanalizování Vratimova-Horních Datyň, II. etapa“

Ke konci měsíce června 2020 byly dokončeny práce na výstavbě kanalizačních stok vč. odbočných míst stavby „Odkanalizování Vratimova-Horních Datyň, II. etapa“...

Ke konci měsíce června 2020 byly dokončeny práce na výstavbě kanalizačních stok vč. odbočných míst stavby „Odkanalizování Vratimova-Horních Datyň, II. etapa“. Až do podzimu budou probíhat finální opravy povrchů komunikací vč. modernizace ul. K Hájence. Dokončuje se vystrojení čerpací stanice ČS4 v ulici Na Pasekách. V této souvislosti důrazně upozorňujeme majitele nemovitostí, že přestože se zdá být kanalizace funkční, tak připojení kanalizačních přípojek k hlavnímu řadu bude možné až po kolaudaci a fyzické kontrole celého kanalizačního řadu. Tato bude probíhat za účasti technika provozovatele, tj. SmVaK Ostrava a.s. a vodoprávního úřadu. Předmětem kontroly bude mimo jiné odkrytí poklopů u jednotlivých šachtic po celé délce kanalizačního řadu a zjištění, zda nedochází k protékání balastních vod (to jsou podzemní vody, které by se mohly dostat do kanalizace v důsledku její netěsnosti nebo jiným způsobem). Pokud by došlo k napojení jen jediné nemovitosti, nebylo by možné prosakování balastních vod zjistit a provozovatel neschválí připojení nemovitostí ke kanalizačnímu řadu.

Upozorňujeme tedy důrazně všechny majitele nemovitostí, že připojení jejich nemovitostí na kanalizační řad ještě není možný (vyjma již dříve zkolaudované lokality ul. V Údolí, Václavovická), o termínu možnosti připojení budeme informovat na webových stránkách města Vratimov a ve Vratimovských novinách.

Dále upozorňujeme také všechny občany, že je zakázáno cokoliv vypouštět do stok podél ul. K Hájence a Na Pasekách, která je napojena na čerpací stanici na ul. Na Pasekách. Voda ze stok nemá kam odtékat a může dojít k nahromadění vod v kanále a zpětnému vypouštění do Vašich odbočných míst, zatápění pozemků apod.

Předpoklad možného fyzického napojení na stokách podél ul. Vratimovská bude pravděpodobně možno na přelomu roku a zbylá část stok napojených na ul. K Hájence, Na Pasekách až v dubnu 2021.

V případě dotazů kontaktujte referenta odboru investic a údržby obecního majetku Ing. Hanu Martyčákovou, tel. 595 705 932, e-mail: martycakova@vratimov.cz.

 

Čerpací stanice ČS4, ulice U Mostku

Datum vložení: 13. 8. 2020 0:00
Datum poslední aktualizace: 13. 8. 2020 0:00
Autor: