Město Vratimov
Město Vratimov Oficiální stránky města

Napojení na zbývající část kanalizačního řadu

V měsíci dubnu 2021 byla úspěšně zkolaudována zbývající část stavby „Odkanalizování Vratimova-Horních Datyň, II. etapa“, a to oblast ulice K Hájence...

V měsíci dubnu 2021 byla úspěšně zkolaudována zbývající část stavby „Odkanalizování Vratimova-Horních Datyň, II. etapa“, a to oblast ulice K Hájence. Byly předány dokumenty provozovateli kanalizačního řadu společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. a s datem 12.05.2021 byl vydán odborem životního prostředí Magistrátu města Ostravy kolaudační souhlas.

Na základě těchto skutečností bychom chtěli informovat majitele nemovitostí podél níže uvedených ulic, že od dnešního dne, tj. od 12.05.2021, je možné podat žádost o zřízení kanalizační přípojky na klientské centrum Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. v Ostravě nebo ve Frýdku-Místku. Při stavbě přípojky je nutné řídit se podmínkami uvedenými v územním souhlase a rovněž podmínkami stanovenými společností SmVaK Ostrava a.s.

Dále připomínáme, že se jedná o kanalizaci splaškovou, svod a likvidace dešťové vody je povinností majitele nemovitosti řešit na svém pozemku.

Napojit se na kanalizační řad mohou nemovitosti v ulicích K Hájence, Na Pasekách, Leopolda Fajkuse, Vilová, Nad Točnou, V Důlkách, Přespolní, Pomezní, Emana Slívy, Severní, Jižní a Rakovecká.


Vratimov, 12.05.2021

Další informace:

MěÚVratimov, Odbor investic a údržby obecního majetku, Ing. Hana Martyčáková, tel.: 595 705 932, 721 350 367 e-mail: martycakova@vratimov.cz

Datum vložení: 12. 5. 2021 13:42
Datum poslední aktualizace: 12. 5. 2021 13:46
Autor: Správce Webu