Město Vratimov
Město Vratimov Oficiální stránky města

Kronika města Vratimova, část 52.

Kronika města Vratimova, část 52.

Kronika Jana Klegy - pokračování

Katolický sjezd v Praze

Katolický sjezd v Československé republice konaný dne 28. – 30. června 1935 v Praze. První celostátní sjezd ČSL katolíků v Praze vyvrcholil v sobotu 29. června na Václavském náměstí. Středem pozornosti nesčetných davů byl 30 metrů vysoký světelný kříž, který čněl nad sochou sv. Václava.

Ve dvacet hodin rozezvučely se zvony na všech pražských chrámech a od Národní třídy přijíždí ve zlatém historickém šestispřežním voze papežský legát pařížský arcibiskup Verdier v doprovodu pražského arcibiskupa Dr. K. Kašpara a olomouckého arcibiskupa Dr. L. Prečana. V průvodu kráčelo na dva tisíce duchovních všech hodností rozžatými svícemi. Plameny hořících svící v rukou kněžstva tvořily zlatý proud v tmavých vlnách nesčetných davů. Arcibiskup Verdier: „S jakou radostí podám vznešenému veleknězi (sv. otci) zprávu o všech divech, které jsem viděl v této krásné zemi. Jsem si jist, že tento kongres bude míti velmi šťastný vliv na osudy Vaši krásné vlasti“. Ve dnech 28. – 30. června 1935 bylo vypraveno z pražských nádraží 117 zvláštních vlaků, přijelo 342 000 osob, odjelo 320 000 osob. Zbývajících 22 000 osob odjelo v následujících dnech. Všechny ty statisíce účastníků prvního celostátního sjezdu katolíků ČSR zachovají nehynoucí a věčnou vzpomínku na ony dny prožité v našem krásném hlavním městě Praze. Z Vratimova byli také účastníci.

Slavnostním zakončením prvního celostátního sjezdu katolíků ČSR byla slavnostní pontifikální mše svatá, kterou na strahovském stadionu dopoledne sloužil arcibiskup pařížský kardinál – legát Verdier. Účast na stadionu byla ohromná a pokud možno odhadnouti, činila na 250 osob. Před zahájením pontifikální mše rozezvučely se všechny pražské zvony, zvuk zvonů velechrámů svatovítského byl elektricky přenášen a zesilován. Evangelium bylo napřed zapěno latinsky, staroslověnsky, česky, čteno německy, maďarsky a polsky. Po zapění svatováclavského chorálu arcibiskup Dr. K. Kašpar v krátkém proslovu provolal slávu papežskému legátu, Francii a ČSR.

Papežský legát kardinál Verdier poslal sv. otci po zakončení pražského sjezdu telegram se zprávou o jeho průběhu a o svých dojmech. Kardinál vyzvedl v telegramu ochotu, s jakou vyšla sjezdu a papežskému legátu vstříc vláda Československa a jak srdečně byl legát v Praze přijat. Kardinál vyslovuje v telegramu dále svůj obdiv nad kázní pražského obecenstva a nad nadšením, které sjezd ve veřejnosti vyvolal.

Škola měšť. – 4. třída

Školství ve Vratimově rozšířeno o čtvrtou třídu měšťanské školy počátkem školního roku 1935 – 1936.

Volba předsednictva místní školní rady

Volba předsednictva místní školní rady konala se za řízení okresního inspektora Antonína Hrozka. Předsedou zvolen Karel Paskovský, hostinský ve Vratimově, místopředsedou Josef Vavřík, učitel obecné školy.

Lidová škola – výstava hospodářských plodin

Pěknou výstavu hospodářských plodin pořádal ve škole 28. a 29. září 1935 správce lidové školy hospodářské Josef Vavřík. Sice výstavu ovocnickou a květinářskou. Výstava měla značný počet návštěvníků, na vstupném po 1 Kč byl vybrán dosti značný obnos 700 Kč. Při té příležitosti byly vystaveny také pomůcky hospodářského kabinetu. Výstava byla umístěna ve třech učírnách obecné školy.

Vratimov - nákladní nádraží

Ve Vratimově povoleno v roce 1934 konečně nákladní nádraží, jehož zřízení se obec již po mnoha let domáhala. V roce 1935 postavila továrna na celulosu bělírnu, což bude míti vliv na zlepšení výroby umělého hedvábí, je velmi moderně zařízené. Do továrny přišel nový ředitel Kummer, který začal továrnu modernizovat. Nastoupil 1. 5. 1928, odešel 31. 7. 1936.

Vražda v Kunčicích nad Ondřejníkem

Vražda Konrada Sosny. Dlaždičský mistr Konrad Sosna z Přívozu byl v únoru 1933 v Kunčicích nad Ondřejníkem zavražděn. Jan Vašíček, rolník z Kunčic, byl pro zločin vraždy spáchané na Sosnovi odsouzen na 15 let do žaláře. Proti tomu rozsudku podal odvolání k nejvyššímu soudu v Brně a žádal o prominutí trestu. Nejvyšší soud nevyhověl této žádost, nýbrž zvýšil trest Vašíčkovi z 15 na 20 let. Také nevlastní Vašíčkův bratr rolník Mojžíšek z Kunčic zatčen pro podezření spoluúčasti na této vraždě s Aloisem Gibasem z Vratimova, továrním dělníkem. Tento případ soustředil celkem 15 žalob, jak civilních, tak i trestních. Vdova Sosnova se domáhá náhrady 241 541 Kč a pro sebe požaduje měsíční rentu 600 Kč a pro děti po 400 Kč. Tato vražda učinila v okolí velký rozruch, měla finanční důvody. Vašíček s Mojžíškem pojistili dlaždičského mistra Sosnu na 200.000 Kč. Po vraždě domáhali se vyplacení pojistného.

 

pokračování příště

Datum vložení: 11. 2. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 11. 2. 2016 0:00
Autor: