Město Vratimov
Město Vratimov Oficiální stránky města

Kronika města Vratimova, část 77.

Kronika města Vratimova, část 77.

1944

Tuto podívanou poskytuje jen válka, žel, která je tak strašná! Lidé se na to dívali a nedbali nebezpečí. A takových náletů bylo na podzim a v zimě nespočetně. Tyto události posilovaly naděje na vysvobození tyranství a občanstvo, pozorujíc německou sklíčenost, začalo býti sebevědomější a ve svém odporu k Němcům a jimi ovládaným úřadům smělejší a nebojácnější. Nevybuchlé bomby, jichž bylo v obci na různých místech několik, museli odstraňovati trestanci. Byla to práce velmi nebezpečná. Obec poskytla peněžité příspěvky některým majitelům (zejména vdovám) pozemků, poškozených bombami na jejich úpravu.

Ve schůzi 18. prosince bylo přijato obecním zastupitelstvem rozhodnutí německých úřadů, že po zrušení „ Schulvereinu“ jako majitele budovy německé školy má koupiti tuto budovu obec za K. 30.000,-. Byla to částka velmi nízká vzhledem k rozsáhlosti a velikosti budovy a obec kup schválila s uspokojením. To bylo snad za celou dobu okupace jediné německé nařízení, které přišlo obci vhod.

Konečně došlo k likvidaci „ Schulvereinu“, založeného roku 1880 ve Vídni na poněmčování českých a slovenských zemí, který natropil v našem národě i ve Vratimově mnoho zla. Pokroutil a nalomil povahy českých dětí, jež byly nuceny školy německého „ Schulvereinu“ navštěvovati a deptal jejich duše. Němci však měli s likvidací záměry docela jiné, ale jejich stupidnost, tupost a fanatická stranická zaslepenost jim bránila viděti skutečnost. Fanatismus, jak známo z dějin, je vždy slepý, ale v tomto případě byl až chorobný. Němci totiž, spojivše naše země „na věčné časy“, jak trvale zdůrazňovali Hitler a jeho pomahači s Německem, byli přesvědčeni, že vlastní zemi není třeba školských spolků k vydržování škol a že tuto povinnost má stát. Budovy pak přejdou do majetku obcí, aby se jim stály břemeny, protože udržování školní budovy, otop, světlo, plat školníka a jiné, převezmou obce. A proto vnutili školní budovu obci, aby o ni pro Němce, jejichž byla hrstka, pečovala.

Čeští lidé dobře předvídali, že po skončení války tu již německé školy nebude, že se její osud naplní a uzavře se její historie. Němci však tyto skutečnosti neviděli, že Německo dokoná, ale věřili v jeho válečné vítězství. Kdo ještě v roce 1944, ku konci roku, věřil v hitlerovské vítězství, byl nevyléčitelný tupec, a to byli všichni vratimovští Němci, kteří v to věřili až do zhroucení říše.

 

pokračování příště

Datum vložení: 2. 5. 2018 0:00
Datum poslední aktualizace: 2. 5. 2018 0:00
Autor: