Město Vratimov
Město Vratimov Oficiální stránky města

Informace o kanalizačních přípojkách realizovaných v rámci akce

Rada města Vratimov schválila usnesením č. 74/13.2 ze dne 12. 07. 2018 Darovací smlouvu pro vlastníky budoucích kanalizačních přípojek v Horních Datyních...

Rada města Vratimov schválila usnesením č. 74/13.2 ze dne 12. 07. 2018 Darovací smlouvu pro vlastníky budoucích kanalizačních přípojek v Horních Datyních, kteří budou napojeni na novou splaškovou kanalizaci vybudovanou v rámci stavby „Odkanalizování Vratimova – Horních Datyň, II. etapa“. Zahájení stavby kanalizačního řadu je plánováno ve IV. čtvrtletí 2018 a ukončení v roce 2020, v současné době probíhá výběr dodavatele stavebních prací.

Předmětem finančního daru je projektová dokumentace pro vydání územního souhlasu (dále jen ÚS), vyřízení ÚS a správní poplatek. Celková cena jednotlivého finančního daru je 3.129 Kč. Projektové dokumentace kanalizačních přípojek pro územní souhlasy již byly zpracovány společností Dopravoprojekt Ostrava, a. s. a městem uhrazeny. Jejich předání vlastníkům bude provedeno dle darovací smlouvy.

Upozorňujeme vlastníky kanalizačních přípojek, že napojení na kanalizaci II. etapy bude možné až po její kolaudaci a po vydání územního souhlasu pro přípojku. Dále je nutné před zahájením stavebních prací na přípojce kontaktovat a uzavřít smlouvu s provozovatelem kanalizace, který v tuto chvíli není pro II. etapu znám a bude vybrán, formou výběrového řízení během roku 2019. O výběru provozovatele kanalizace budou vlastníci kanalizačních přípojek informování ve Vratimovských novinách, na webových stránkách města Vratimov nebo na úředních deskách MěÚ. Investory kanalizačních přípojek budou jednotliví vlastníci nemovitostí.

Město Vratimov (resp. odbor investic a údržby obecního majetku) bude za jednotlivé vlastníky nemovitostí vyřizovat ÚS pro  kanalizační přípojky na odboru výstavby a životního prostředí. Z těchto důvodů je nutné vyplnit potřebné dokumenty a doručit zpět na Městský úřad Vratimov odbor investic.

O vydání ÚS budou vlastníci nemovitostí následně informováni.

Dokumenty nutné pro vyřízení ÚS:

  • Darovací smlouva
  • Plná moc pro město Vratimov od každého vlastníka nemovitosti k jeho zastupování při vyřizování ÚS
  • Písemný souhlas vlastníka sousedního pozemku na situačním výkrese v případě, kdy bude přípojka umístěna blíže než 2 m od hranice sousedního pozemku nebo přímo zasahuje do sousedního pozemku.

Vzorový text na situačním výkrese:

Souhlasím s provedením kanalizační přípojky na parc. č. ………
Jméno a příjmení vlastníka parcely:
Bydliště:
Datum narození:
Datum:
Podpis:

  • Souhlas banky (zástavního věřitele), pokud je pozemek, kde je umístěna kanalizační přípojka v zástavě, nebo samotná nemovitost v zástavě.

Dále doporučujeme uzavřít smlouvu a právu provést stavbu s vlastníky pozemku, v němž je umístěna kanalizační přípojka (pokud je tato umístěna v pozemku, jehož vlastníkem není stavebník, resp. vlastník přípojky).

V případě nejasností nebo dotazů je možné se obrátit na pracovníka odboru investic a údržby obecního majetku, Bc. Vendulu Páleníkovou, tel.: 595 705 932, kancelář č. 7c, 2. patro, v úřední hodiny pondělí a středa 8:00 – 11:30, 12:30 – 17:00.

S výše uvedenými informacemi budou jednotliví vlastníci nemovitostí seznámeni prostřednictvím dopisu zaslanému odborem investic a údržby obecního majetku.

 

Bc. Vendula Páleníková,
referent odboru INV

Datum vložení: 12. 9. 2018 0:00
Datum poslední aktualizace: 12. 9. 2018 0:00
Autor:

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Odkazy

Mobilní rozhlas

Hřiště s umělým trávníkem

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

 

Evropská databanka

Region Slezská brána

logo MAS Sleszská brána

RPoradenský, informační a diskusní server nejen pro osoby se zdravotním znevýhodněnímegion Slezská brána

Třiďte odpad

Nabídky práce v regionu