Město Vratimov
Město Vratimov Oficiální stránky města

Aktuální situace nemožnosti napojení na kanalizace ul. V Údolí a možnost napojení na ul. Václavovická

Dne 13.05.2020 v dopoledních hodinách proběhla za účasti zástupců společnosti Skanska,a.s., města Vratimov a SmVak Ostrava, a.s. kontrola kanalizačních stok v ul. Václavovická a ul. V Údolí.

Dne 13.05.2020 v dopoledních hodinách proběhla za účasti zástupců společnosti Skanska,a.s., města Vratimov a SmVak Ostrava, a.s. kontrola kanalizačních stok v ul. Václavovická a ul. V Údolí. Touto kontrolou bylo zjištěno, že vkanalizační stoce v ul. V Údolí se opět vyskytují odpadní vody, proto vinou netolerantních a nezodpovědných spoluobčanů dosud není možno jednotlivé kanalizační přípojky k hlavní stoce V Údolí připojit, a to zdůvodu že provozovatel (SmVaK) není schopen provést kontrolu kanalizace, zda je před uvedením do provozu v pořádku. Žádáme proto všechny majitele přípojek v této ulici, aby se v žádném případě do hlavní stoky nepřipojovali, ti, kteří tak již učinili, aby se ihned odpojili. Pokud budou domovní splašky i nadále do hlavní stoky v ulici V Údolí vytékat, nebude možno kanalizační stoku zprovoznit. Upozorňujeme, že již napojené nemovitosti lze odhalit a znemožňuje zprovoznění kanalizačního řadu (stoky)!

V následujících dnech bude znovu probíhat čištění stoky průplachem vody a pracovníci firmy Skanska budou jednotlivé šachty důsledně kontrolovat. V pátek, 22.05.2020, proběhne opět prohlídka jednotlivých revizních šachtic za účasti zástupců města Vratimov a SmVaKu Ostrava, a.s. a společnosti Skanska, a.s.

Kanalizační stoka v ulici Václavovická byla úspěšně SmVaK Ostrava, a. s. převzata do provozu a ode dne 14.05.2020 je možno do ní připojovat jednotlivé kanalizační přípojky (samozřejmě po splnění všech požadavků SmVaK).

S dotazy se můžete obrátit na referenta odboru investic a údržby obecního majetku Ing. Hanu Martyčákovou, tel. 721350367, e-mail: martycakova@vratimov.cz.

Datum vložení: 14. 5. 2020 0:00
Datum poslední aktualizace: 14. 5. 2020 0:00
Autor: