Město Vratimov
Město Vratimov Oficiální stránky města

Nutnost napojení na kanalizační řád do konce února 2022

Vzhledem k tomu, že v letošním roce byla úspěšně zkolaudována zbývající část stavby Odkanalizování Vratimova-Horních Datyň, II. etapa...

Vzhledem k tomu, že v letošním roce byla úspěšně zkolaudována zbývající část stavby Odkanalizování Vratimova-Horních Datyň, II. etapa, která je provozována společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava (SmVaK), upozorňujeme, že je potřeba se nejpozději do dokonce února 2022 napojit na splaškovou kanalizaci tak, aby byly splněny dotační podmínky.

Žádost o zřízení kanalizační přípojky se podává na klientském centru SmVaK v Ostravě nebo ve Frýdku-Místku. Při stavbě přípojky je nutné řídit se podmínkami uvedenými v územním souhlase a rovněž podmínkami stanovenými společností SmVaK Ostrava.

Dále připomínáme, že se jedná o kanalizaci splaškovou, svod dešťové vody není možno napojit na splaškovou kanalizaci. Zároveň upozorňujeme vlastníky nemovitostí, že v případě, kdy nejsou nemovitosti doposud napojeny na kanalizaci a odbočné místo bylo pro tyto nemovitosti vybudováno, mohou být vlastníci vyzýváni k prokázání zákonné likvidace splaškových vod.

Další informace sdělí Ing. Hana Martyčáková, MěÚ Vratimov, odbor investic a údržby obecního majetku, tel.: 595 705 932, 721 350 367 e-mail: martycakova@vratimov.cz.

Ing. Hana Martyčáková
odbor investic a údržby obecního majetku

Datum vložení: 18. 8. 2021 17:03
Datum poslední aktualizace: 31. 8. 2021 9:23
Autor: Správce Webu