Město Vratimov
Město Vratimov Oficiální stránky města

Kronika města Vratimova, část 104.

Kronika města Vratimova, část 104.

rok 1949

Komise MNV

Dále zvoleni do komise:

  • Slíva Josef z čísla 262, vyživový referent,
  • Glac Antonín – “ – 277, osvětový – “ –
  • Ferfecký Otakar – “ – 351, školský – “ –
  • Mlýnek Emil – “ – 194, finanční – “ –
  • Kalivoda Jan – “ – 418, technický a stavební
  • Kuchář Bed. – “ – , bezpečnostní
  • Hajný Josef – “ – , sběr odpad. surovin

Všichni zvolení složili slib věrnosti.

Úmrtí Lud. Černocha

18. července zemřel náhle a neočekávaně řídící učitel národní školy, Černoch Ludvík. Byl jednatelem Osvětové komise při MNV a mimo toho zastával veřejně činné funkce.

Požár dvou stohů slámy

V noci z 22. na 23. srpna vyhořely dva veliké stohy slámy na velkostatku vítkovických železáren na poli, směrem k Hor. Datyním. Pachatelé nebyli zjištění, ani vypatrání.

Reorganisace MNV

29. září byly celostátně reorganisovány Místní národní výbory a ve Vratimově složení po reorganisaci je toto: Vavrečka Josef, předseda. Další členové jsou tito: Přeček Jaroslav, Glac Antonín, Malík Karel, Adámek Ant., Kuchář Bedřich, Hajný Josef, Slíva Josef, Tlolka Lud., Kalivodová Anna, Kuboň Boleslav, Šváková Marie, Bukovská Marie, Lenert O., Pěčonka Josef, Magdoň Richard, Studnička Jaroslav, učitel, Kuča Jan, Kaloč Alois, Hanus Leop. Dostál Ladislav, Kupka Miroslav, Slíva Frant., Kogut St., celkem 25 členů včetně předsedy.

Ustanovení správce konfisk. německého majetku

Ve schůzi MNV dne 21. února byl ustanoven hromadným národním správcem konfiskovaného majetku (nemovitostí) Bukovský Antonín. Tento majetek byl konfiskován němcům, kteří se za okupace prohřešili nebo byli veřejně proti českému obyvatelstvu.

Odměna za funkci předsedy

Předsedovi stanovena odměna za funkci MNV Kč 2.000,- měsíčně.

Kociolek Ludvík

Na 10 let odsouzený do vězení Kociolek Ludvík (pro spoluúčast na udání Marie Zborovské, která byla německými okupanty popravena) a za činnost s Kožďonem – vlajkař, požádal MNV o doporučení k státnímu soudu, aby byla jemu udělena milost. Bylo oprávněně zamítnuto ve schůzi dne 6. května.

Obecní rozhlas

Od 1. května byl dán obecní rozhlas do provozu, takže občané jsou denně seznamováni s důležitými a aktuálními záležitostmi.

Starý strom kaštan

V noci z 26. na 27. května byl zlomen a vyvrácen vichřicí strom – kaštan na návrší u cesty k Horním Datyním. Strom byl jako orientační bod.

Resignace předsedy MNV a zvolení nového předsedy

Ve schůzi MNV dne 19. července resignoval dosavadní předseda Bednář Bohumil a dne 2. srpna byl zvolen předsedou Vavrečka Josef, I. místopřed. Adámek Antonín, rolník, II. místopřed. Přeček Josef.

 

pokračování příště

Datum vložení: 2. 12. 2020 16:27
Datum poslední aktualizace: 15. 2. 2021 11:12
Autor: Správce Webu