Město Vratimov
Město Vratimov Oficiální stránky města

Kronika města Vratimova, část 110.

Kronika města Vratimova, část 110.

rok 1951

Sokolské dny 24. a 25. 

května konány ve Vratimově takzvané Sokolské dny (i v celé republice). Účelem těchto dnů bylo znovu oživit větší zájem pro tělovýchovu u občanstva, hlavně u mládeže.

Tajemník MNV B. Mahdoň

V květnu ujal se funkce tajemníka Místního nár. výboru Mahdoň Bohumil, mladý, snaživý a průbojný člověk, člen Komunistické strany, který bude zárukou dobré a úspěšné práce.

Průjezd obcí – předseda vlády Antonín Zápotocký

10. červen byl zvláště významný den pro obec (městys) tím, že byl návštěvou na stavbě Nových hutí náš milý předseda vlády Antonín Zápotocký s ministrem průmyslu Gustavem Klimentem a jinými členy vlády a projížděl Vratimovem. Účel jeho návštěvy bylo zhodnocení postupu výstavby hutí.

Výkop pro stavbu „Jeslí“

30. června byl proveden výkop pro stavbu Jeslí. Stavbu provedou Vratimovské papírny, národní podnik, na svém pozemku před domem čís. 433 a 434. V listopadu 1953 byly Jesle dostavěny a slavnostně odevzdány do správy a majetku Místního národního výboru, aby sloužily těm nejmenším. 1. července na ukončení školného roku konány Dětské radovánky v zahradě hřiště Sokolovny.

Úprava cesty k továrně

12. srpna započato s úpravou cesty od hlavní silnice mezi Lud. Teleckým a Paskovským směrem k továrně. Cesta asfaltována, úprava provedena během 14 dnů v režii továrny s pomocí zaměstnanců a brigádami mládeže ze stavby Nových hutí.

Zahájení vyučování ve škole

Zahájení vyučovacího školního roku na národní a střední škole bylo až 4. září a to ještě v budově učňovské školy z důvodů, že přes prázdniny v národní škole bylo ubytováno na 400 brigádníků a tím se zdržel termín od 1. září. Ve schůzi Rodičovského sdružení a přátel školy dne 3. září za účasti zástupců MNV, školských referentů, učitel. sboru a rodičů byly probírány mnohé těžkosti ve stávající škole, jako opravy, nedostatek učebních místností v důsledku zvýšeného počtu žactva na 522 a proto se musí přikročit vyučovat na 2 směny. Jednáno o umístění hudební školy, která dosud zde není. Učitel Vavřík Josef i občanstvo je pro hudební školu, avšak ředitel školy národní je proti za těch okolností, jaké nyní jsou.

Vratimovské papírny – návštěva ministra

22. září byl ve Vratimovských papírnách (zdejší závod) návštěvou ministr Lesního hospodářství, Marko Smida z Prahy. Bylo slavnostní uvítání dělnictvem, zástupci Komunistické strany a zástupci MNV a jinými složkami. Ministr vykonal prohlídku závodu a projednal záležitosti přestavby a výstavby závodu.

Resignace předsedy MNV Josefa Vavrečky

25. září vzdal se svého úřadu předseda Místního národního výboru Vavrečka Josef.

Den Armády

6. října pořádán v sále komunál. podniku Den Armády. Navrženo MNV, aby náměstí před Národní školou bylo pojmenováno na náměstí Švermovo, hrdiny a neohroženého bojovníka za věc dělnické třídy za druhé světové války, a sad, kde je pomník padlých občanů za první světové války, pojmenovat na sad Dukelských hrdinů“.

Epidemie spály na škole

9. až do 18. října uzavřena první a druhá třída národní školy (nevyučovalo se) následkem epidemie spály.

Čsl. sovět. přátelství

Od 6. do 12. listopadu probíhal „Měsíc českoslov-sovětského přátelství. Proveden štafetový běh Sokola. Konány přednášky o významu a úloze Sovětského svazu, vystaveny sovětské knihy a časopisy.

Emil Zátopek

13. listopadu poctil svou návštěvou Tělocvičnou jednotu „SOKOL“ v Sokolovně náš československý běžec (závodník v běhu), Emil ZÁTOPEK a 14. přednášel na národní a střední škole. Zátopek je na prvém místě v mezinárodní soutěži v běhu.

Špejbl a Hurvínek

14. listopadu zavítal umělecký soubor profesora Skupy „Špejbl a Hurvínek“ (loutkové divadlo) na tábor mládeže. 14. prosince splnil závod na buničinu svůj roční plán výroby na 104,3 %.

 

pokračování příště

Datum vložení: 4. 10. 2021 16:40
Datum poslední aktualizace: 4. 9. 2023 11:21
Autor: Správce Webu