Město Vratimov
Město Vratimov Oficiální stránky města

Kronika města Vratimova, část 117.

Kronika města Vratimova, část 117.

rok 1953

20. března byl na MNV projednáván rozpočet na rok 1953 a dle návrhu Josefa Vavříka vypadá rozpočet takto:

Příjmy:
finance Kčs 855.000,-
vnitřní správa Kčs 2.018.000,-
lesy a dřevo Kčs 270.000,-
zemědělství Kčs 1.000,-
školství a osvěta Kčs 220.000,-
celkem Kčs 3.364.000,-

Výdaje:
vnitřní správa Kčs 1.372.700,-
stavební průmysl Kčs 3.300.000,-
lesy a dřevo Kčs 323.400,-
zemědělství Kčs 23.000,-
školství, věda a umění Kčs 811.000,-
informace a osvěta Kčs 28.500,-
tělovýchova a sport Kčs 3.000,-
zdravotnictví Kčs 20.000,-
celkem Kčs 5.881.600,-

Z uvedených Kčs 5.881.600,- připadá na investice Kčs 3.387.700,-. Z dalších schůzí Rady i pléna MNV byly projednány důležité úkoly ke vztahu obce, socialisace venkova, rozšíření základny Jednotného zemědělského družstva, hospodaření komunálních podniků, zásobování, opravy cest na Podlesí, ukončení stavby kanalis ace, volný trh masa a masných výrobků, zřízení prodejny s potřebami pro domácnost, zřízení lékárny a rozšíření prodejny s textilem.

Naši zemědělci přes mnohé pohovory, besedami i přesvědčováním členy i činnovníky MNV o důležitosti kolektivního hospodářství v Jednotném zemědělském družstvu, se ani v tomto roce nerozhodli ke vstupu do JZD. Stavba Jeslí má býti hotová do konce června a další terénní úpravy kolem Jeslí do konce října t. r. Během roku zúčastnili se místní občané hromadného sběru starého železa.

 

pokračování příště

Datum vložení: 1. 6. 2022 10:14
Datum poslední aktualizace: 4. 9. 2023 11:20
Autor: Správce Webu