Město Vratimov
Město Vratimov Oficiální stránky města

Kronika města Vratimova, část 120.

Kronika města Vratimova, část 120.

rok 1953

Hotovosti nad tyto částky byly vymě- ňovány v poměru 50 Kčs starých peněz za 1 Kčs nových peněz. Na vkladních kníž- kách byly tyto výměny určitým procentem odstupňovány. Výměna se prováděla od 1. do 5. června a do této doby platily i peníze staré, ovšem v poměru peněz nových. Po 5. červnu 1953 přestaly být staré peníze v Československé republice platidlem.

Občanstvo při výměně se ukázněně chovalo. Ovšem po straně, na chodnících mnozí občané, kteří měli uschované peníze doma, ať na stavbu rodinného domku, nákup nábytku, atp. a lidé starší, kteří peníze uschovávali doma a obdrželi za 50 Kčs jen 1 Kčs peněz nových, projevovali svou nespokojenost. Přesto však k rušivým vlivům v celku nikde nedošlo, neboť rozumným přesvědčováním od uvědomělých občanů, hlavně členů Komunistické strany, byla jim účelnost a opatření vlády ku celkovému zlepšení životní úrovně všeho obyvatelstva řádně vysvětlena. Kolik starých peněz bylo ve Vratimově vyměněno, nedalo se zjistit. Ke zrušení a odstranění lístkového systému vydala Krajská odborová rada v Ostravě provolání všemu pracujícímu lidu, které je jako dokument přiloženo.

Měnovou reformou a zrušením lístkového systému na potravinář. a průmyslové zboží, které po dobu 14 roků bylo, nastal v naší obci jiný život – život více radostnější. Občané při nákupech věděli, že kupní hodnota koruny je vyšší a proto mnohé zbytečnosti se méně kupovaly.

Koncem roku byl propuštěn z vězení Kociolek Ludvík, jenž byl odsouzen za spolupráci s fašisty v době okupace.

Téhož roku byla opravena v rámci akce M cesta od Kubínka (hostinec) k hájovně na Podlesí.

Přikročeno k rozšíření starého hřbitova. 1. července provedena delimitace Komunálních podniků ve Vratimově a tyto předány do správy Jednotného národního výboru v Ostravě – jako komunální podniky města Ostravy.

 

pokračování příště

Datum vložení: 2. 2. 2023 9:00
Datum poslední aktualizace: 4. 9. 2023 11:20
Autor: Správce Webu