Město Vratimov
Město Vratimov Oficiální stránky města

Kronika města Vratimova, část 130.

Kronika města Vratimova, část 130.

rok 1956

Akce M byla plně vyčerpána na kanalisaci a úpravu cest. Bylo dokončeno 70 m kanalisace. Odpracováno 1303 hodin, přidělená částka – 2.000 Kčs, dosažená hodnota díla 29.939,80 Kčs. Provedeno vyštětování obecních cest ve stavebním obvodě na Podlesí v délce 390 m, rekonstrukce mostu na Družstevní ulici. Přidělená částka: 33.000 Kčs, odpracováno 3595 hodin, dosažená hodnota díla 116.200 Kčs. Celkem: přidělená částka 35.000 Kčs, hodnota díla 146.138,80 Kčs, odpracováno 4898 hodin.

Jak byl plněn akční program, který byl vytyčen před volbami 1954:

Není zřízen obchod zeleninou, nepodařilo se opatřit vhodné místnosti. V náhradu se rozšířil trh na náměstí. Není zřízena opravna kol, instalaterství, klempířství – pro nedostatek odborníků.

V příštím roce nás čeká veliký úkol: Příprava voleb do nár. výborů. Volby nejsou jednorázovým aktem. Předchází jim celé období, kdy se lidé přímo účastní projednávání výsledků politiky strany a vlády, NF, kdy hodnotí společně se svými volenými zástupci úspěchy a nedostatky a spolu se také radí, jak úspěchy zvýšit a nedostatky odstranit. Kolektivní moudrost a iniciativa lidí se tu může projevit v plné síle, když budou besedy s voliči co nejpečlivěji připraveny a když účast pracujících na nich bude co největší.

Plnění rozpočtu: Rozpočet: Příjmy 883.700 Kčs Výdaje 883.700 Kčs Plnění: Příjmy 930.077,33 Kčs Výdaje 992.579,05 Kčs

V zimním období byly utvořeny z řad členů MNV a vesnické organisace KSČ agitační dvojice, které navštěvovaly zemědělce, aby je získaly pro vstup do jednotného zemědělského družstva. Členky výboru žen navštěvovaly za týmž účelem manžel- ky zemědělců. Vždy jednou za 14 dní se agitační sbor sešel ke schůzce, na které si členové sdělovali zkušenosti. Tato akce se však nesetkala s úspěchem.

Předseda MNV Urbanec ve své zprávě o plnění dodávek za rok 1956 říká: „V druhé pětiletce je třeba věnovat zemědělství soustavnou a neúnavnou péči. Je to žádoucí zvláště proto, že se podstatně zvýšila průmyslová výroba a ve druhé pětiletce se bude dále zvyšovat. Tím také rychle poroste životní úroveň obyvatelstva. Celkový objem zemědělské výroby je třeba zvýšit nejméně o 30 %.“

 

pokračování příště

Datum vložení: 3. 6. 2024 14:35
Datum poslední aktualizace: 3. 6. 2024 14:43
Autor: Správce Webu