Město Vratimov
Město Vratimov Oficiální stránky města

Kronika města Vratimova - část 28.

Kronika města Vratimova - část 28.

Led a hřiště

Mezi sokolovnou a čsl. sborem na obecním pozemku, usneseno všemi hlasy obecního zastupitelstva, zříditi hřiště a sad. Se stavbou se má započati ihned, neboť stavba má býti považována za produktivní práci pro nezaměstnané. Stromoví a keře vysadí se až na podzim. Počáteční náklad na sad a hřiště činí 7.645 Kč na práce, 592 Kč na semeno.

Vozová cesta k nádraží

Ve schůzi dne 27. února 1931 usneseno vystavěti novou cestu vozovou vedoucí z okresní silnice od obchodu Řondk, mezi Polechem a Pavlickým (číslo domů 187 a 39) přes tovární pozemek k německé škole a nový můstek přes náhon (strouhu). Cesta má býti spojkou s nádražím a obcí Hrabovou.
Dne 15.5.1931 jednáno o zrušení veřejné cesty od můstku na obecní cestě Sedlařík– Hrabová okolo továrny k německé škole, čís. parcele 106/ 1. Po delším jednání jest většina obecního zastupitelstva pro zrušení veřejné cesty, avšak pouze od tovární hlavní brány (pošty) k německé školní budově, ale teprve až nová cesta mezi Polachem a Pavlickým bude veřejnosti k použití odevzdána a v pozemkové knize změna provedena. Pro zrušení hlasují: Kuča Antonín, Adamus Frant, Mojžíšek Bohumil, Šebesta Emanuel, Michenka Ludvík, Mlýnek Emil, Baran Karel, Řondek Josef, Rybiař Frant, Motloch Leopold, Hrbáč Frant, Dobeš Albin, Pastrňák Antonín, Šigut Jan, Glatz Antonín, Sládeček Heřman, Pavlický Štěpán, Matějíček Josef. 11 členů se zdrželo hlasování: Laděk Josef, Mohyla Karel, Šmíd Ludvík, Tomis Jan, Telecký Ludvík, Telecký František, Lýčka Vladimír, Borovec Rudolf, Havránek Josef, Bureček Albert, Bernatík Josef. Proti převzetí můstku na obecní cestě nade dvorem do obecního udržování hlasovali všichni. Projekt s rozpočtem na novou cestu a můstek od Řondka k německé škole byl zadán firmě Weber v Mor. Ostravě.

Slezská Ostrava, kopání studní

Slezská Ostrava zamýšlí postaviti v Dulňáku asi 32 studní. Obecní zastupitelstvo ujednalo za jakých podmínek kopání studní lze povoliti. Prodejní cena pozemků potřebných k vykopání jeden m2 za 15 Kč. Slezská Ostrava nahradí majiteli lesa veškeré škody způsobené předčasným kácením neb odstraněním porostu. Město nahradí taktéž veškeré jiné rozšíření vodovodu způsobené škody na lese. Podmínky při kladení vodovodního potrubí sběrného ve vysokém lese za jeden běžný metr 6 Kč, ve středním 4,5 Kč, v nízkém 3 Kč, při kladení hlavního svodu 8 Kč za metr. Zaplatí také odškodné majitelům honitby v lese.


pokračování příště 

Datum vložení: 6. 11. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 6. 11. 2013 0:00
Autor: