Město Vratimov
Město Vratimov Oficiální stránky města

Kronika města Vratimova, část 53.

Kronika města Vratimova, část 53.

Změny ve vládě

Ministerský předseda Jan Malypetr vzdal se úřadu předsedy 5. 11. 1935. President Masaryk jmenoval předsedou vlády Dr. Milana Hodžu, dosavadního ministra zemědělství. Nový ministerský předseda Dr. Milan Hodža složil 5. 11. 1935 slib do rukou presidenta republiky. Za ministra zemědělství zatím navržen Dr. Josef Zadina, který jim byl skutečně jmenován.

Abdikace prvního prezidenta republiky T. G. Masaryka

President republiky T. G. Masaryk se vzdává svého úřadu. Volba nového presidenta stanovena na středu 18. 12. 1935. Na poledne v sobotu 14. 12. 1935 pozval president republiky T. G. Masaryk do Lán předsedu vlády Dr. Milana Hodžu, předsedu poslanecké sněmovny Jana Malypetra a předsedu senátu Dr. Soukupa.

Hosté se shromáždili v hale lánského zámku, kde je pozdravil Dr. Šámal a přednosta politického oddělení kanceláře presidenta republiky Dr. Schieszl a presidentův tajemník Dr. Schenk.

V pozadí pracovny byli členové jeho rodiny: syn Jan, dcery Alice a Olga a vnučka Anna po zemřelém synu Herbertovi. Přítomen byl také presidentův lékař Dr. Maisener. Kancléř Šámal přečetl abdikační prohlášení presidenta Masaryka. Když kancléř dočetl, obrátil se k panu presidentovi a tázal se: „Správné, pane presidente?“. „Ano,“ odpověděl president. Kancléř Dr. Šámal: „Račte pane presidente potvrditi, že je to pravý výraz Vaší vůle.“ President Masaryk odpověděl jasným hlasem: „Je“.

Volba druhého presidenta republiky

Jednání o kandidatuře na křeslo presidenta republiky trvalo téměř čtyři týdny. Nebylo možno dosáhnouti dohody o společné kandidatuře. Kandidáti byli dva: Dr. Eduard Beneš a prof. Dr. Němec. Těsně před presidentskou volnou změnila se situace. Profesor Dr. Němec ohlásil, že se vzdává kandidatury, neboť nechce ohrozit jednotu národa ve velmi vážné chvíli pro stát. Jediným kandidátem zůstal Dr. Eduard Beneš, kterého doporučil stranám odstupující president osvoboditel T. G. Masaryk. Národní shromáždění bylo svoláno k volbě presidenta republiky na středu 18. 12. 1935, ve které byl zvolen většinou hlasů presidentem Dr. Eduard Beneš. 340 hlasů bylo pro Beneše, 24 hlasů pro Němce, 70 hlasů prázdných lístků.

Rok 1936

Počasí

Teplota tohoto roku je abnormální. V prosinci je průměr +4°. V polovici ledna jsou lískové jehnědy rozvité, také kočičky na vrbách, petrklíče a sněženky už v zahradách se rozkvétají. V polovici ledna se ochladilo, je dosti studeno.

Úmrtí krále Jiřího V.

Anglický král Jiří V. zemřel 20. ledna 1936 následkem srdeční slabosti ve věku 71 let. Pohřeb krále konal se v úterý 28. ledna 1936 dopoledne.

Zábavy

Jako minulý rok i letos je ve Vratimově hojnost tanečních zábav, i když v roce 1935 byl v obci 136 nezaměstnaných. Také nezaměstnaní, kteří odebírají od obce chudinské podpory, navštěvují zábavy, divadla a kina. Svět se chce bavit, i když je bída. S tou bídou se to nesmí tak vážně brát. V oděvu panuje zrovna přepych.

Válka v Habeši

Válka v Habeši. Maršál Badoglio oznamuje vítězství italských vojsk. Habešské vojsko odhazuje zbraně. Druhá bitva tembienská, která počala dne 27. února 1936 skončila vítězstvím Italů.

Změny ve vládě

Dne 28. března 1936 vydal president republiky dva vlastnoruční listy a zprostil ministra pošt Dr. Frankého řízením ministerstva financí a jmenoval ministrem financí odborového radu Dr. Josefa Kalfuse.

 

pokračování příště

Datum vložení: 2. 3. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 2. 3. 2016 0:00
Autor: