Město Vratimov
Město Vratimov Oficiální stránky města

Kronika města Vratimova, část 56.

Kronika města Vratimova, část 56.

Vratimov – „městys“ – pokračování

Do této schůze dostavil se plný počet členů obecního zastupitelstva za předsednictví měšťanosty Jana Šimíka a jeho náměstka Josefa Šodka a Karla Mohyly. Chůze zúčastnil se také značný počet občanů jako posluchačů. Také ředitel školy Karel Vavřík, Josef Klega, dlouholetý starosta obce Vratimova, Josef Vašíček, říd. učitel, bývalý starosta a Ludvík Telecký, bývalý starosta. Schůzi zahájil uvítacím proslovem měšťanosta Jan Šimík a vyslovil upřímnou radost nad tím, že vláda vyznamenala naši obec, když ji povýšila na městys. K tomu dodal pan Pavlický pěkně promyšlený proslov a poukázal na osoby, které se o to zasloužily a dokládá, že nyní občané musí pečovat o další rozvoj městyse. Jmenuje starosty z minulých let, jako Klegu, Šimíka, kteří za těžkých dob obec spravovali a mají zásluhy o jejich rozkvět. Na to přihlásil se ke slovu pan Šigut a dokládá, že obec se musí snažit o zdokonalení městyse.

Potom pan starosta přichází s návrhem, aby obecní zastupitelstvo vzdalo poctu osobám, které si získaly o městys zásluhy a jmenovalo tyto osoby čestnými členy městyse Vratimova a to: presidenta Dr. T. Masaryka, presidenta Dr. E. Beneše a místní zasloužilé občany a to: Josefa Klegu, dlouholetého starostu obce Vratimov, Ludvíka Teleckého, který také zastával úřad starostenský, starostu Josefa Vašíčka a Karla Vavříka, ředitele školy, který neúnavně sbíral příspěvky pro chudou školní mládež a nasbíral na 80 000 Kč, které byly o Vánocích školním dětem rozdány. Návrhy jednomyslně odhlasovány. Ke slovu se přihlásil pan Štěpán Pavlický a opravuje návrh pana Šimíka, že opomenul sebe, který má jako měšťanosta největší zásluhu o obec, mezi čestné členy se zařaditi, což ale pan Šimík odmítá. Na opětnou žádost návrh pana Pavlického odhlasován. Řidící Jan Šimík hospodařil šest let s obecním měním velmi obezřetně. Vzpomenuto bylo také starosty Jurčíka. Řídící učitel pan Josef Vašíček děkuje za tu poctu, které se jmenovaným dostalo. Předseda ukončil schůzi a všichni účastníci se pak dali fotografovat.

 

pokračování příště

Datum vložení: 3. 6. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 3. 6. 2016 0:00
Autor: