Město Vratimov
Město Vratimov Oficiální stránky města

Kronika města Vratimova, část 63.

Kronika města Vratimova, část 63.

1940

Rok začal mírnou zimou a pěkným jarem. Obci do kanceláře obecní byli přiděleni jako úředníci členové rozpuštěné finanční stráže Sklář a Kýr.

Přejmenování školy

Na školní budově byl z příkazu německých úřadů umístěn nový německý nápis „Hauptschule und Volksschule“. Český nápis byl umístěn dole: „Obecná a hlavní škola“. Němci mají totiž pro měšťanskou školu pojmenování „Hlavní škola“. Němčina se vyučuje jako povinný předmět, vyučuje se podle nových učebnic. Starých učebnic se používat nesmí. Nové učebnice byly naplněny zkrouceninami, lží a falšováním dějin tak, aby hověly nacistickému systému násilí, který Němci u nás zavedli. Žákovské knihovny na obou školách byly zrušeny. Všichni státní a veřejní zaměstnanci museli prokázati tzv. arijskými doklady, že nejsou židovského původu až do třetího kolena. To dalo učitelům a zaměstnancům obce mnoho nepříjemného ježdění, pochůzek, placení poplatků a také kolků pro doklady. Kdo nepředložil arijské doklady, nebyl ve službě trpěn. Taktéž musel každý státní a veřejný zaměstnanec, jakož i osoba, vykonávající veřejnou funkci, podepsati slib Hitlerovi. Zněl takto: „Slib podle §2. odst. 1. dekretu státního presidenta ze dne 8. března 1940 č. 83 SB. Slibuji, že budu Vůdce Velkoněmecké říše Adolfa Hitlera jako ochránce Protektorátu Čechy a Morava poslušen, že budu zájmy Velkoněmecké říše k prospěchu Protektorátu Čechy a Morava podporovati, nařízení hlavy Protektorátu Čechy a Morava a jeho vlády plniti, zákony zachovávati a své úřední povinnosti svědomitě zastávati.“. Kdo by tento slib podepsati odepřel, byl považován za nepřítele státu, ze služby propuštěn a uvězněn v koncentračním táboře. Odtamtud nebylo návratu, leč jen zázrakem. Obec naše stala se členem národohospodářského sboru Moravskoslezského s ročním příspěvkem 100 Kč. Z donucení nadřízených úřadů musela obec podniknouti sbírku na Německý červený kříž. Občané dávali málo a jen ze strachu před pronásledováním.

 

pokračování příště

Datum vložení: 3. 2. 2017 0:00
Datum poslední aktualizace: 3. 2. 2017 0:00
Autor: