Město Vratimov
Město Vratimov Oficiální stránky města

Kronika města Vratimova, část 64.

Kronika města Vratimova, část 64.

Rok 1940

Sběr odpadků

Sbíralo se staré železo, odpadové hmoty, barevné kovy, krabice od konserv, kosti a hadry pro podporu německého válečného stroje. Občanstvo s odporem dávalo tyto věci pro nepřítele, bojíc se pronásledování, protože kritika nebo sabotování tohoto sběru byla považována za zemězradu a dle toho trestána. Žel, že k této činnosti pro podporu nepřítele byly donucovány i školní děti. Na vyučování se nehledělo, jen se sbíralo a chodilo otročit na velkostatek místo vyučování.

Rodiče své děti čistě oblékli do školy a pak jim bylo nařízeno jít pracovat na velkostatek, kde se při práci umazaly a čisté šaty zkazily. Školních dětí bylo takto hrubě zneužíváno k otrockým pracím na velkostatku a v zimě při odklizování sněhu a metení ulic. Tím bylo školní dítě ve své důstojnosti lidské bytosti hrubě uráženo a ponižováno. Jan Amos Komenský pravil: „Pojď synu sem a uč se moudrým býti“ a německá nenávist učinila z dítěte otroka. Kdyby tato činnost směrovala ku prospěchu vlastního národa a státu, pak by byla omluvitelná, ale děti musely toto činiti pro posílení nepřítele národa a jeho utlačovatele, což bylo zvlášť truchlivé.

V obci byl citelný nedostatek bytů, stavby rodinných domků byly zakázány a tak se lidé tísnili v různých komorách. Němci zabavili veškerou výrobu stavebních hmot pro válečné účely.

Ve schůzi obecního zastupitelstva 28. května bylo usneseno prodati obecní hostinskou koncesi (obec ji nabyla koupí s lesem Důlňákem) p. Františku Rostlovi, dosavadnímu pachtýři této koncese. Později byl prodej uskutečněn za 20.000 korun.

18. června byly odhaleny a do chodu puštěny hodiny na římsko-katolickém kostele. Předtím na kostele hodin nebylo. Obec přispěla na tyto hodiny částkou K. 2.000. Německému červenému kříži muselo býti darováno K. 1.000. Budova Dělnické tělocvičné jednoty (tělocvična soc. dem DJT) byla opuštěna a přestalo se v ní cvičit. Byla pak prodána soukromníkům.

Obcí se potulovali Cikáni a nechtěli odejíti, museli být proto na náklad obce vystěhováni. Z nařízení říšského protektora musela obec (jakož i všichni zaměstnavatelé) platiti všem zaměstnancům 50 hal. Příplatek za každou odpracovanou hodinu. To byla dojemná starost kapitalistického protektora o pracující!

Jednalo se o stavbu dvou obytných domů pro uprchlíky se státní subvencí 90 %, ale později z projektu sešlo. Škoda, že nebyly postaveny. Náklad byl rozpočten na 798.000 K. a stavěti je měl stavitel Jindřich Novotný z Vítkovic. Ve schůzi obec. zastupitelstva dne 1. srpna bylo uděleno všem uprchlíkům v naší obci bydlícím domovské právo.

 

pokračování příště

Datum vložení: 1. 3. 2017 0:00
Datum poslední aktualizace: 1. 3. 2017 0:00
Autor: