Město Vratimov
Město Vratimov Oficiální stránky města

Kronika města Vratimova, část 65.

Kronika města Vratimova, část 65.

rok 1940/1941

Obecní radě se dalo na vědomí, že Oberlandrat (byl to německý nadřízený úřad) v Ostravě si přeje, aby obecní honitba byla zadána Němci Hermanu Stixovi. Tak se stalo. Čeští lidé nesměli držeti žádné zbraně. Za neoprávněné držení jakékoliv střelné zbraně byl pro osoby české národnosti stanoven trest smrti.

Od prázdnin odešel z Vratimova řídící učitel obecné školy Alfred Lampart a obecnou školu řídí Alfred Kožušník až do příchodu nového učitele Josefa Hermana z Frýdku, který do Vratimova přišel 1. listopadu. Na měšťanské (hlavní) škole byl stále ředitelem František Hrbáč.

Ve Vratimově byla od roku 1922 redakce a vydavatelstvo časopisu „Palcát“, který vycházel za redakce Štěpána Pavlického, později Albína Dobeše, který byl také správcem vydavatelstva. List ten byl rozšířen po celé republice a vycházel ve značně velikém nákladu. V roce 1940 v dubnu, když jeho poslední redaktor Albín Dobeš (pisatel této kroniky) odmítl uveřejnit oslavné články k Hitlerovým narozeninám (byly 20. dubna) a lživé zprávy, rozesílané tiskovým odborem ministerské rady z Prahy jako povinné k uveřejnění, byl tento list „Palcát“ z nařízení německých úřadů zastaven; zrušen. Jeho redaktor ušel zatčení jen zázrakem. Tak zanikl časopis, jehož redakce a správa byla v naší obci 19 let.

Němci hráli v místním kině německé filmy jednou týdně. S počátkem nemělo české občanstvo na tato představení přístup (hrálo se zadarmo, bez vstupného), ale když Němců navštěvovalo kino jen hrstka (ve Vratimově jich mnoho nebylo a docházeli i z Hrabové a Bartovic i z Kunčic, kde jich též nebylo mnoho), povolili přístup i Čechům, kteří však na tato představení důsledně nechodili.

Místní Ortsgruppe NSDAP (tj. National Socialistische Deutiche Arbeiter Partei), vedení německých nacistů v místě pořádala také koncerty před školou, které však občanstvo ignorovalo a náměstí zelo prázdnotou.

Ku cti našeho občanstva nutno zde potvrditi, že se chovalo čestně a statečně a nepodléhalo svodům ani propagandě okupantů.

V roce 1941 začlo zatýkání našich občanů Gestapem (tj. Geheime Staatspolizei), tajnou státní policií německou, pro účást v národním odboji, pro komunistickou a sokolskou činnost. Organizace národního odboje byla někde prozrazena a stopy zatýkání vedly též do Vratimova. První byl zatčen Leopold Stříž, jeřábník vítkovic železáren z Vratimova pro ilegální komunistickou činnost, dále pak v červnu Václav Veselý jako vedoucí činovník komunistické strany a hned za ním Jaroslav Studnička, odb. učitel, pro přechovávání redaktora Svatopluka Rašky, který utekl ze sklepa gestapáckého vězení z Ostravy a u něho se skrýval. Jaroslav Studnička byl pro zprostředkování Rašky s komunistickou stranou označen gestapem jako kurýr komunistické strany. Později byli všichni souzeni pro komunistickou činnost a Studnička k tomu pro vojenský odboj.

26. září si čeští občané oddechli; z obce odešel řídící učitel německé školy, záludný a mstivý Němec Rudolf Jurasch. Na jeho místo nastoupil Ervin Skomorowski a byl zde do 11. listopadu, kdy ho vystřídal Hermann Leibl, bývalý německý sociální demokrat, který nenáviděl nacisty. Přesto, že byl Němec, jehož soukmenovci tak krutě řádili, měli ho pro jeho chování čeští občané rádi. Negermanisoval, naopak, když se přihlásily české děti do německé školy (děti Josefa Kročka), odmítl je s poukazem, ať jdou do české školy a nepřijal je, ač německá škola měla žalostně nízký počet žactva (13).

 

pokračování příště

Datum vložení: 5. 4. 2017 0:00
Datum poslední aktualizace: 5. 4. 2017 0:00
Autor: