Město Vratimov
Město Vratimov Oficiální stránky města

Kronika města Vratimova, část 70.

Kronika města Vratimova, část 70.

rok 1942

Pro německé frontové vojáky musela obec konati sběr šatstva a prádla. Občanstvo samo nemělo nadbytek těchto věcí a mělo je ještě dávati na válku. Sběr nedopadl nijak skvěle, i když se sbíralo od domu k domu.

Ve školách byly zavedeny jazykové zkoušky vyučujících osob, kdo z učitelů nesložil zkoušku z němčiny, byl buď dán k dispozici obávanému úřadu práce, který ho poslal do Německa na otrocké práce, nebo dostal menší plat jako nedostatečně kvalifikovaný, neb dokonce byl ze služeb propuštěn a zařazen do práce jako nádeník. Bylo to velké trápení, které stihlo naše dobré vlastenecké učitelstvo.

25. května se zdařil útok na zavilého nepřítele českého národa zast. protektora Reinh. Heydricha. Po této události nastala hrozná persekuce, zatýkání, věznění a vraždění.

Všude i v naší obci bylo nařízeno povinné hlášení všech občanů. Němci hledali útočníky, kteří po atentátu unikli. V obecní kanceláři se po tři dny a noci nepřetržitě úřadovalo. Ti, kteří neměli občanských legitimaci a nemohli proto prokázati svoji totožnost, byli po uplynutí třídenní lhůty uvězněni a měli býti jako podezřelí (ač byli v obci jako usedlí občané dobře známí) dopraveni do koncentračního tábora. Bylo to asi 100 osob vězněných v jedné třídě ve škole.

Tehdy tyto lidi zachránil za veliké námahy svou intervencí starosta Jan Šimík. Byla jim později uložena pokuta K. 100.- za to, že nebyli přihlášení. Mezi uvězněnými byl i sám obecní strážník Josef Válek, který dlouhá léta psal přihlašovací knihu a vedl policejní úřad. Jako rodák zdejší obce se vůbec k pobytu nepřihlásil, protože tu od svého narození asi 60 let bydlel. A takových občanů bylo více. Všichni uvěznění podali sice v třídenní lhůtě nové přihlášky, ale nemajíce obč. legitimací, nemohli prokázati svou totožnost. Němci již předtím nařídili, že každý musí míti obč. legitimaci, ale mnoho lidí toho nedbalo.

 

pokračování příště

Datum vložení: 1. 11. 2017 0:00
Datum poslední aktualizace: 1. 11. 2017 0:00
Autor: