Město Vratimov
Město Vratimov Oficiální stránky města

Kronika města Vratimova, část 71.

Kronika města Vratimova, část 71.

rok 1942

V této hrozné době, kdy za slovo nebo projev souhlasu s atentátem byli lidé vražděni, udali manželé Josef a Aloisie Němcovi, hokynář z Vratimova Marii Zborovskou, že vyjádřila souhlas s atentátem. Zborovská byla ihned gestapem zatčena, odvezena do Ostravy a pak do Brna k náhlému soudu, odsouzena k smrti a dne 8. června zastřelena. (Manželé Němcovi a jejich pomahači při udání Ludvík Kociolek a Karel Koždoň, udavač z Hrabové a postrach obce Hrabová byli po osvobození v r. 1945 za toto udání lidovým soudem odsouzení. Karel Koždoň, který předtím několik let bydlel ve Vratimově k trestu smrti provazem, Aloisie Němcová k doživotnímu žaláři, Josef Němec na 25 let žaláře a Ludvík Kociolek na 10 let do žaláře. Koždoň měl na svědomí ještě jiná četná udání a byl téhož dne, kdy vynesen rozsudek v Ostravě oběšen).

Po tomto útoku na Heidricha začla v obci naší hrůza. Všecky domy, půdy, byty, stodoly, kůlny byly silnými policejními oddíly, vojskem a SSmany prohledávány. Přijeli do obce ve velkých autobusech a po částech ji obsadili a uzavřeli a pak hledali. Kdyby se byl našel někde v domě cizí člověk, třeba návštěvník rodiny a nebyl v obci přihlášen a neměl průkazu totožnosti, byl by i s rodinou zastřelen. U těch, kde by se byla našla zbraň, nebo obraz presidentů Masaryka a Beneše, bylo by zakročeno zatčením, odvlečením a zastřelením. Občanstvo trhlo hrůzou a strachem, ale na štěstí se v obci nic nenašlo a nikdo nebyl v této souvislosti zatčen.

Ze školní budovy musela býti odstraněna busta otce národa Františka Palackého, kterého Němci nenáviděli.

Manželkám a matkám vězněných občanů jichž byl značný počet vyplácela obec podporu měsíčně K. 150.- a na každé dítě K. 50.-.

31. října dotrpěl v Mauthausenu vratimovský rodák a občan Antonín Pěčonka, sokolský náčelník z Vítkovic.

 

pokračování příště

Datum vložení: 1. 11. 2017 0:00
Datum poslední aktualizace: 1. 11. 2017 0:00
Autor: