Město Vratimov
Město Vratimov Oficiální stránky města

Kronika města Vratimova, část 74.

Kronika města Vratimova, část 74.

Rok 1943 - 1944

23. prosince zemřel Jan Žemla, utýrán vězením a měl 25. prosince ve Vratimově pohřeb za obrovské účasti občanstva. Byl vězněn od 3. června 1941 pro účast na odboji. Bylo mu 30 let, zanechal ženu a jedno dítě.

Obyvatelstva bylo v obci 3 302 duší. V tomto roce byl život v obci velmi stísněný. Občanstvo s tajnými nadějemi hledělo vstříc porážce Německa, která se již rýsovala a tím pádem konec hrůzostrašné tyranie. Lidé naslouchali téměř ve všech chalupách v noci uzamčeni londýnskému československému rozhlasu a z něho čerpali posily a naděje. Ani trest smrti, vyvraždění celé rodiny a zabavení všeho majetku, stanovený za poslech tohoto rozhlasu neodstrašil občanstvo. Na rozhlasových přístrojích dala poštovní správa, pod jejíž právomoc rozhlas náležel v každé domácnosti umístiti tabulku s nápisem: Pamatuj, pamatuj, za poslech nepřátelského rozhlasu je trest smrti!

Lidé v obci vyjma Němců a několika málo jich přisluhovačů se měli rádi a vzájemně k sobě lnuli a se posilovali. Měli v sebe neochvějnou důvěru a nikdo nezradil. Kéž by tak zůstalo i za lepších časů, které očekáváme a v jejichž příchod pevně věříme!

Rok 1944

V tomto roce konala se jen jedna schůze obecního zastupitelstva, dvě schůze obecní rady a jedna schůze dozorčí rady. Jiná léta bývalo schůzí 1 – 12 do roka.

Zájem občanstva o věci veřejné úplně ochabl, čekalo se na německou porážku, která již byla téměř každému jasná. V létě začaly hromadné letecké útoky amerických bombardovacích letadel na naše území.

V domě měl každý protiletecký kryt, ale pokud nespadly bomby a letadla jen přelétávala nad naší obcí, nechodili lidé vůbec do krytů po vyhlášení poplachu, ale dívali se na tato letadla. S letadel byly shazovány ve velikém množství staniolové proužky, aby zmátly míření protiletadlových děl. Po přeletu letadel bylo těchto proužků všude na zemi, jako lehkého poprašku sněhu. Také letáky s protiněmeckým obsahem byly shazovány, a ač byly německy tištěné, byly středem velikého zájmu. Později byly shazovány letáky v české řeči tištěné. Za čtení a rozšiřování těchto letáků byl stanoven trest smrti a ztráta všeho majetku. Přesto lidé letáky pečlivě uchovávali a jiným ukazovali a dali číst.

U Dominika Vychodila na Podlesí č. 69 bylo středisko partyzánské skupiny. Mezi ně vetřeli se konfidenti gestapa bratři Horymír a Oldřich Reclík a M. Štefan, všichni tři z Ostravy, kteří skupinu zradili. Ze 7. na 8. července obstoupilo gestapo a německé vojsko hřbitov, kde se měla konati schůzka partyzánů. V nastálé přestřelce byl jeden gestapák zastřelen, jeden těžce zraněn. Partyzánům podařilo se prchnouti. Nato obklíčilo gestapo a vojsko s místním četnictvem, vedeným německým velitelem (vrchním) domek Dominika Vychodila (domek patřil K. Prymusovi, který však bydlel v Praze a Vychodil měl od něho domek pronajatý) a pak obyvatele domku přepadlo.

 

pokračování příště

Datum vložení: 2. 2. 2018 0:00
Datum poslední aktualizace: 2. 2. 2018 0:00
Autor: