Město Vratimov
Město Vratimov Oficiální stránky města

Kronika města Vratimova, část 87.

Kronika města Vratimova, část 87.

1945

Ostradecký Adolf, dělník č. 187. kom. Piper Evžen (za mládež) č. 405. kom. Přeček Jan, konstruktér č. 237. nar. s. Přívara Rudolf, pekař. pom. č. 140. soc. d. Sládeček Heřman, dělník č. 58. lid. Slíva Jan, úředník č. 118. lid. Slíva Josef, domkář č. 262. kom. Šenk Bohumil, dělník č. 268. lid. Šodek Leopold, dělník č. 348. kom. Talavašek Josef, úředník č. 167. kom. Vašíček Teofil, rolník č. 19. nár. s. Záruba Rudolf, domkář č. 121. soc. dem. Žemlová Anna, č. 356. kom.

Předsedou Místního národního výboru byl pak zvolen Miloš Hrdý. Po dvou měsících odstoupil a předsedou byl zvolen Lukáš Mazáč.

Místní národní výbor měl těžkou a odpovědnou práci, ale spolupůsobením a pochopením občanstva zdolával úspěšně všechny na něho kladené úkoly. Občanstvo ve svornosti a shodě spolupracovalo a vytvářelo v obci na tehdejší poměry radostný život.

Přes tyto všecky nadějné pocity nemělo občanstvo upřímné radosti z osvobození a stále se něčeho obávalo. Tak jako nějaká neviditelná můra tísnila mysl občanstva. Neurovnaný svět, pustá směs hesel, to vše vytvářelo ovzduší nejistoty a obav. Nikdo to nedovedl vyjádřit slovy, pojmenovati, ale téměř každý to cítil.

Zrušení peněz

Do 1. listopadu platily staré, za Protektorátu vydané peníze, peníze první republiky a již dříve stažené německé marky. Tyto peníze musely býti 1. 11. odevzdány (lhůta byla do 15. 11.) a tímto dnem vstoupily v platnost peníze nové. Každému občanu bylo vyměněno Kč. 500,- starých peněz za nové a to bylo vše, s čím začínal nový život. Staré peníze byly do 15. 11. složeny do spořitelen a vázány. Nejsou zúročitelny a nelze je vybrat. Jen ti, kteří jsou práce neschopní a mají měsíční příjem menší než Kč. 1.400,- dostanou vybrat až do této částky každý měsíc.

 

pokračování příště

Datum vložení: 2. 4. 2019 0:00
Datum poslední aktualizace: 2. 4. 2019 0:00
Autor: