Město Vratimov
Město Vratimov Oficiální stránky města

Kronika města Vratimova, část 96.

Kronika města Vratimova, část 96.

rok 1947

Veškerá dělnická třída uvítala tento plán s radostí a pochopením a plně se za vedení Národní fronty do budování zapojila. A tak i naši občané pro lepší vzhled obce dali se do práce mnohými úpravami (náměstí před národní školou a jinde).

Plánovací komise

Téhož dne (9. 1.) byla zvolena ve schůzi Místního národ. výboru plánovací komise z členů zastupujících tyto politické strany: Za Komunistickou: Kalivoda Jan, -“ - Sociál.demokrat.: Rafael Gabriel, -“- Národní sociál.: Mišta Antonín -“- Lidovou (křesťanskou): Štěrba Josef -“- Svaz čsl. mládeže: Benda Ladislav -“- Junák: Hop Miroslav

Náhrada válečných škod

Dne 9. ledna obdržela obec náhradu válečných škod při ústupu německých okupantů v roce 1945 z Československa a to výměrem Zemského úřadu v Brně ze dne 23. 12. 1946, čj. 6465/46-III. 18 ve výši Kčs 100.000,-, které byly poškozeným občanům rozděleny.

Reontgenový přístroj

Místní nár. výbor zajistil reontgenovací přístroj po Němci Semerovi, zubnímu techniku, který byl přidělen MUDr. Kozákovi v Místku. Následkem silných mrazů 25–28 stupňů byly velmi časté poruchy na obec. vodovodu.

Předseda MNV Lukáš Mazáč

10. února 1947 odešel předseda MNV Mazáč Lukáš do sanatoria na léčení (za okupace byl jako člen Komunistické strany 4 roky v koncentračním táboře v Německu a vrátil se s velmi podlomeným zdravím). V jeho funkci jej zastupoval první nám. Mojžíšek Albert, řídící učitel ve výslužbě.

Obecní dávka

Byla zavedena dávka z obytných a uživatelských místností a to: z obývacích Kčs 50,-, z obchodních a provozoven Kčs 100,- a za hlídacího psa Kčs 180,- ročně. Byl také povolen příspěvek Kčs 1.000,- na vyvařování v mateřské škole.

Obecní sad

K žádosti Tělocvičné jednoty SOKOL byla propůjčena část obecního sadu u tělocvičny na rozšíření hřiště, které bylo také po usnesení provedeno.

Volba předsedy MNV Bednář Bohumil

Dne 14. června byla provedena volba předsedy MNV, ježto dosavadní nemocný Mazač Lukáš se vzdal svého úřadu. Byli dva kandidáti: Bednář Bohumil, horník za Komunistickou stranu čsl. a Gellnar Emil, poštmistr za stranu Národ. socialistickou

 

pokračování příště

Datum vložení: 31. 1. 2020 0:00
Datum poslední aktualizace: 31. 1. 2020 0:00