Město Vratimov
Město Vratimov Oficiální stránky města

Kanalizace

Zobrazeno 31-51 ze 51

Postup při zhotovení kanalizační přípojky v Horních Datyních

Datum: 31. 8. 2015

bližší informace...

Informace o vydaných územních souhlasech pro výstavbu kanalizačních přípojek v Horních Datyních

Datum: 24. 8. 2015

Stoka F1, Fa, Fb...

Harmonogram plánu prací na komunikacích Horní Datyně 21.8.- 31.8.2015

Datum: 21. 8. 2015

přehled ve formátu PDF...

Informace o vydaných územních souhlasech pro výstavbu kanalizačních přípojek v Horních Datyních

Datum: 21. 8. 2015

Informace o vydaných územních souhlasech...

Postup pro získání dotace na výstavbu tlakových kanalizačních přípojek v Horních Datyních

Datum: 21. 8. 2015

Níže uvedený postup se týká občanů Horních Datyň, kteří se budou ke kanalizačnímu řadu připojovat pomocí tlakové kanalizační přípojky...

Informace občanům k doplnění žádosti o územní souhlas na výstavbu kanalizačních přípojek v Horních Datyních

Datum: 17. 8. 2015

žádost o dodání potřebných dokumentů...

Harmonogram prací - týdenní aktualizace 06.08.2015

Datum: 5. 8. 2015

aktualizace...

Harmonogram prací - týdenní aktualizace 27.7.2015

Datum: 27. 7. 2015

aktualizace...

Informace k předpokládanému termínu napojení objektů na kanalizační řad v Horních Datyních

Datum: 27. 7. 2015

Možnost napojení na kanalizaci se předpokládá v termínu od 01.09.2015...

Informace o příspěvku na výstavbu tlakových kanalizačních přípojek

Datum: 27. 7. 2015

Rada města na svém 10. schůzi rozhodla poskytnout finanční prostředky na pořízení čerpadel pro tlakové kanalizační přípojky...

Informace o vydaných územních souhlasech pro výstavbu kanalizačních přípojek v Horních Datyních

Datum: 27. 7. 2015

přehled vydaných územních souhlasů

Harmonogram prací - týdenní aktualizace 15.07.2015

Datum: 21. 7. 2015

aktualizace...

Harmonogram prací, kanalizace

Datum: 7. 7. 2015

týdenní...

Výtah ze zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2011 Sb v platném znění k problematice existence septiků na kanalizační přípojce.

Datum: 7. 7. 2015

S ohledem na plánované napojování nemovitostí na nově budovanou kanalizaci v Horních Datyních upozorňujeme...

Informace k možnosti zajištění vývozu septiků a žump

Datum: 7. 7. 2015

SmVaK Ostrava a.s. může provést prostřednictvím středisek kanalizačních sítí Havířov nebo Frýdek-Místek a ČOV Frýdek-Místek odvoz obsahu septiků a žump.

Informace k postupu stavby Odkanalizování Vratimova – Horních Datyň – I. etapa

Datum: 1. 7. 2015

Při veřejném projednání, které se konalo v únoru letošního roku a týkalo se postupu pro realizaci kanalizačních přípojek nemovitostí napojovaných na nově vybudovanou stavbu Odkanalizování Vratimova – Horních Datyň – I. etapa, byli občané informováni...

Pokyny pro vyřízení územních souhlasů pro kanalizační přípojky v rámci stavby odkanalizování Vratimov-Horních Datyň – I. etapa

Datum: 18. 2. 2015

Projektová dokumentace pro vydání územních souhlasů pro kanalizační přípojky občanů, kteří se budou napojovat na kanalizaci realizovanou v rámci projektu Odkanalizování Vratimova – Horních Datyň – I. Etapa...

Oznámení o veřejném projednání napojení kanalizačních přípojek

Datum: 20. 1. 2015

Oznámení o veřejném projednání napojení kanalizačních přípojek stavby „Odkanalizování Vratimova – Horních Datyň – I.etapa“

Odkanalizování Vratimova - Horních Datyň - I. etapa, harmonogram

Datum: 2. 12. 2014

aktuální harmonogram prací...

Harmonogram prací kanalizace Horní Datyně

Datum: 12. 6. 2014

tabulka ve formátu PDF...

Odkanalizování Vratimova – Horních Datyň – I. etapa, přípojky

Datum: 14. 3. 2014

Zastupitelstvo města rozhodlo zajistit všem dotčeným vlastníkům nemovitostí zpracování projektových dokumentací...

Zobrazeno 31-51 ze 51